firesz@firesz.sk

3. Az Istennek tetsző böjt

Ézs

Igaz istentisztelet

58,1

Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke!

58,2

Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.

58,3

Miért böjtölünk - mondják -, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok.

58,4

Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban.

58,5

Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az Úr kedves napjának?

Amikor böjtölünk, komolyan kell vennünk azokat a helytelen / bűnös dolgokat, amelyeket megcselekedtünk, de nem bántuk meg őket Isten előtt. Ezek ugyanis akadállyá válnak köztünk és Isten között. Ezért fontos a lelkiismeretünk tükrében nézni önmagunkra és bűnbánatot tartani.

Ha böjtölni fogsz valamiért, először is számításba kell venned, milyen állapodban van a szíved. Ha akadály van a szívedben a családod tagjai, munkatársaid, akárki más iránt, először el kell távolítanod az akadályt és bűnbánatot kell tartanod. Le kell tenned, el kell távolítanod. Ez az oka, amiért Jézus azt mondja, hogy „még hetvenszer hétszer is” (Mt 18,22) is meg kell bocsátanunk embertársunknak.

Jézus is szolgálata kezdetén bűnbánatra való hívással kezdi. (Mt 4,17b) Ha az eredményt várva böjtöltök, de életekben bűn van, hiába vártok. Nem könnyű letenni a bűnt, de meg kell tanulnunk, el kell határoznunk magukat. A szívünknek igaznak kell lennie Isten előtt.

Ézs 58,6

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!

58,7

Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!

58,8

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.

58,9

Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,

58,10

ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.

58,11

Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.

58,12

Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.

58,13

Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről,

58,14

akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.

A bűnösen felrakott bilincsek mindazok a dolgok, amikről tudod, hogy nem kellene csinálnod, nézned, hallgatnod. Ilyenkor sokszor igaz az, hogy a Sátán megkötöz, de te tudod, hogy nem kellene ott lenned, azon a helyen. Tehát amikor böjtölünk, bűnbánatot tartunk eme gonosz dolgok miatt, akkor „megnyitjuk a gonoszságnak bilincseit, megoldod az igának köteleit, és szabadon bocsátod az elnyomottakat, hogy minden igát széttépjenek” (Ézs 58,6b Károlyi)

Lehet, hogy nagy düh van benned és nem tudod kontroll alatt tartani és nem a Szentlélek vezet téged, hanem az ellenség. Ez a „gonoszság bilincse”. Meg van írva, hogy „a nap ne menjen le a ti haragotokkal ” (Ef 4,26b). Isten nem engedheti meg a szolgáinak, hogy „gonoszság bilincsei” alatt szolgáljanak másoknak.

Itt lehet regisztrálni: http://www.doodle.com/epitmneabu3672td (elég odaírni a nevedet meg honnan vagy). Egyúttal feliratkozhatsz a heti egyszeri hírlevélre: imasarok@firesz.sk. A hírlevélben az aktuális szervezési örömökről és problémákról lesz szó, valamint arról, mit tanít nekünk a Biblia a böjtről.

Sok-sok szeretettel és imádsággal

az IMAsarok csapata nevében: Dobai Júlia
Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle