firesz@firesz.sk

Református cursillo

Időpont:
2015. máj. 7–10.

Helyszín:
Nagymegyeri református gyülekezet

Olvassátok el Bianka személyes beszámolóját a hétvégéről:

Én, személy szerint információgyűjtés céljából mentem, ugyanakkor hagytam magam vezetni azon a szellemi, lelki úton, amire az előadáson elhangzottak sodortak. A cursillo nem a várt "száraz információk tömkelegét" nyújtotta, hanem a hit morális, értéki részét. Meg kellett éreznem, mi a különbség aközött, mikor Istent, a hitet definiálni próbálom, és milyen, amikor - túl a tudatomon - meghallom a halk kis kitartó kopogtatást és kinyitom azt a jól biztosított ajtót. Először csak résnyire (a "biztonság" kedvéért), majd egyre inkább, leküzdve a ragaszkodást a fizikai megközelítésektől és az azokból adódó félelmektől.

Idézve az egyik előadót: "Mi Istent kereső embereknek tartjuk magunkat. De miért kell Istent keresni? Talán elveszett?"

"Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek" (Jn 15,16).

Számomra hatalmas felismerés volt, hogy az Úr már előre kiválasztott MINKET! Hogy én, a parányi porszem, keresem azt a hatalmasságot, ami folyamatosan körülvesz. Ezt a felfoghatatlant, ami itt is, most is körülölel. Mert mikor én még nem döntöttem mellette, Ő már döntött mellettem. Mikor én még nem ismertem, Ő akkor már szeretett... S míg mi nap, mint nap elveszünk a "keresésében", Ő csak vár. Vár ránk, hogy észrevegyük, Ő megtalált minket. Vár, mert türelmes és folyamatosan kopogtat.

Biztos vagyok benne, hogy ahányan ott voltunk a cursillón, annyiunkban más-más felismerések születtek. Mindünk magával vitt valamit, és remélem, mindenkinek jól telt az a "bizonyos 4. nap". 🙂

Fazekas Bianka


Mit jelent az, hogy cursillo?

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református cursillo egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére.

Miért kellene elmennem?

Tapasztalatok szerint a cursillo a keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursillo segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire. Három nap alatt olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A cursillo, a Biblia alapján, abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. Segít elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretet, és Atyánk személyesen megszólít bennünket, és gondot visel ránk.

Akkor kinek is szól ez a 3 nap?

A cursillo nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok (nem lelkész egyháztagok) tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől (tehát nem csak reformátusok vehetnek részt rajta), korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.
A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursillo azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursillo célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.

Duna Mente

Duna Mente

Az ország nyugati felén tevékenykedik, itt szervezi az alkalmait. Célközönségük a tini és a fiatal felnőtt korosztály.

Map Unavailable
Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle