firesz@firesz.sk

2019. május 12. – Te kire nézel?

Időpont:
2019. máj. 12.


Kedves Imaharcosok!

"Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse! Csakhogy erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok... Bár Káléb csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: Nem vonulhatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk!...
Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen...
...De Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr! Ne féljetek tőlük!..." 4.Mózes 13-14.

Bár hosszabb igerészt jelöltem ki, remélem nem vette el a kedvetek a folytatástól 🙂
Amit szeretnék kiemelni, az az a tény, hogy sokszor kapunk két teljesen eltérő véleményt. Ugyanarról az élethelyzetről, állapotról, jövőképről, két teljesen eltérő nézőpontot.
A történetben a kémek ugyanazt a jövendő hazát látták, mégis mást emeltek ki mindebből. Tíz kém, csak az óriásokat, az erős városfalakat, az izmos és nagy ellenséget látta, míg Józsué és Káleb Isten hatalmát, az ígéretbe és Isten nevébe vetett bizodalmat és hitet látta a jövendő hazában.

A tíz kém elcsüggesztette az egész népet, sírásig, zokogásig, s közülük senki nem látta meg az új hazát, míg Józsué és Káleb megláthatta.

Te kire nézel? Melyik oldalról nézed a most veled történt/történő dolgokat? Jövőképedet mi határozza meg? Isten ígérete, vagy az előtted álló nehézségek?

Emeljük tekintetünket az Ég Urára imában! "Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek."
Áldott csendességet!
Erzsébet

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle