firesz@firesz.sk

2018. május 06. – 24 órás IMALÁNC

Időpont:
2018. máj. 6.


Kedves Imaharcosok!

„Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Fogd ezeket az iratokat, ezt az adásvételi szerződést, a lepecsételtet is meg ezt a le nem zárt szerződést is, és tedd azokat cserépedénybe, hogy sokáig megmaradjanak! Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban!” (Jer 32,14-15)

Jeremiás Cidkijjá király fogságában van, amiért Isten szavát hirdeti, Jeruzsálemet körülvette a babiloni ellenség... Ez nem túl bizalomgerjesztő, itt pusztítás lesz. Az Úr mégis azt mondja Jeremiásnak, hogy vásároljon földet, hadd legyen ez a lépés, ez a döntés, ez a „választás” egy üzenet a nép felé: Isten – bár hűtlenségüket megbünteti, de – nem mondott le róluk. Minden látszat ellenére lehet itt jövőt tervezni.

Hol akadtál el? Mi az, ami aggaszt? Bátran mondd el Neki, és kérd a segítségét! Isten készíti a reményteljes jövőt, nem Te és nem én! Jézus Krisztusban megnyitotta az örök jövőt, és azt ígérte, hogy amíg világ a világ, minden napon velünk lesz. „Reményem arra építem, mit Jézus vére tett értem, minden más oszlik, mint a hab, de Krisztus kőszikla marad.” „Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld. 3,5-6)

Kiss Miki

Újra imára hívunk Benneteket! A vasárnapot /2018.május 06./ szeretnénk elkülöníteni újra annak, hogy Isten elé vigyük életünk, és közösségünk minden területét. A forma az előző alkalommal megegyező, beírjátok a neveteket, vállalva, hogy abban az órában imában álltok az Úr előtt. Mivel egy közösség vagyunk az előttünk való, és a minket váltó emberért is imádkozzunk, mondjunk áldást életére!

Az IMALÁNCRA itt lehet feliratkozni: https://doodle.com/poll/tpyb45rqg6vc9agz

________________________________________________________________

Az Élesztő találkozó konkrét IMAKÉRÉSEit szeretnénk még a szívetekre helyezni:

Pénzügyes:
Mutassa meg Isten rajtunk az Ő kegyelmét, Jézus érdeméért cselekedjen úgy, olyan csodásan, ahogy elképzelni sem tudjuk.
A szervezőknek adjon bölcsességet a jó sáfárkodáshoz, és bizalmat arra, hogy Isten nem hagy cserben.
Programszervezés:
Az előadókért és az evangelizátorokért, hogy Isten adjon nekik szavakat a szájukba.
A szemináriumvezetőkért, hogy legyenek érzékenyek arra, hogy mit mondjanak a hallgatóknak.
PR csapat:
Motiváció fenntartása a csapatban.
Új emberekért.
Imacsapat:
Működjön az imaháttér, tudjuk már most megharcolni imában a dolgokat, Isten elé vinni, a meglátásainkat megbeszélni, egymás hátát tartani, és amikben még kérdések vannak, azokhoz Isten adjon bölcsességet.
Elszántságért, állhatatosságért, el nem fáradó kezekért, hogy a Szentlélek vezetése alatt álljunk és engedelmeskedjünk neki.
Dicsőítés:
Hogy összhangban legyen a zenekar (zeneileg is, de elsősorban lelkileg, hogy ne legyen széthúzás, hanem alakuljon ki egység).
Hogy olyanná alakuljunk, amilyennek Isten ott látni szeretne. Isten formáljon minket egyenként a táborig.
Hogy győzzék a dolgokat (kevés idő próbára, mindenki el van havazva amúgy is, stb.)
Technika:
A folyamatos munkáért, munkaészrevételért, és az ötletekért, amiket „esélyes, hogy elfelejtettünk”.
A bandáért, a technikus segítőkért, bár még nincs feladatuk, de majd a helyszínen nagyon sok lesz, és jó lenne, ha tudnának készülni testiekben és lelkiekben is, hogy ne égjenek ki.
10 darab padért, ami még hiányzik, vetítőért, 6 darab adóvevőért, a parkolásért, az utazásért, az anyagiakért, az időjárásért, a terepért, hogy a föld egyenes legyen (mivel ígérték, hogy egyenesíteni fogják). A kábelekért, hosszabbítókért, elosztókért, hogy legyen elég hosszú meg mennyiségű.
A keleti csapatért (Kassa), akik fentről szervezik a dolgokat (Kiss Miki), a nagysátor, a hangosítás a nagysátorba, a színpad (szóval sok minden), oda is jó lenne nekik összetartás és kitartás, és hogy működjön a kommunikáció.
Viktorért, mint koordinátorért, sok minden van a fejében jelenleg, sok dolga van, úgy hiszi, hogy elég sok mindent vállalt, mind fireszes téren, mint a magánéletében. „Ez a korszak számomra most a megvalósítás időszaka, a tanulás, fejlődésé, feszegetem a határaimat, a tűrőképességem és a terhelhetőségem. Kezdek fáradni, harcaim is vannak, de a Máté 6,34 motivál jelenleg.” (Viktor)
Regisztráció:
Az egész folyamatért, hogy ne legyenek nagy bukkanók, vagy ha lesznek, akkor vegyék észre és tudjuk (tudják) őket megoldani. Hogy mindent meg tudjanak oldani.
Egységért a csapaton belül. Találja meg mindenki a helyét.
Ami szigorítást terveznek bevezetni, azt sikerüljön, az legyen könnyen emészthető a résztvevőknek és ne legyenek sértődések.
Energiáért.
Szobabeosztásért.

És persze Erzsébetért, a nagy súly, ami a vállán van, nehezedjen a többi vezető vállára is, és tudjunk neki segíteni. Tudjon pihenni a sok munka közben. (Viktor szavaival)

Sok áldást kívánunk,

az imaháttér munkatársai

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle