firesz@firesz.sk

2017. február 26. - Békélj meg előbb...

Időpont:
2017. febr. 26.


„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.“ (Mt 5,23)

A napokban olvastam ezt az igeverset és valójában most tudatosítottam először, hogy itt most nem az én haragomról, sérelmemről van szó, hanem az én vétkemről az embertársammal szemben. Talán goromba voltam, nem tartottam be az ígéretemet, vagy egyszerűen elmulasztottam azt, amit meg kellett volna tennem. Ilyenkor kellene visszaemlékeznem arra, hogy „Szeresd felebarátodat mint magadat“, és mégis gyakran ezerszer is meg tudom magyarázni, miért volt jogos, ahogy viselkedtem, és miért nem kellene helyrehoznom a dolgokat. Azonban a szívemben eluralkodó békétlenség mindennél világosabban jelzi, hogy valami nincs rendben. Mit ér beszélni a szeretetről, ha a tetteink szeretetlenségről tanúskodnak?
Olykor a saját igazságérzetünk hangosabb Jézus szelíd hangjánál. Élete azonban arra tanít bennünket, hogy az Isten kegyelme érthetetlen velünk szemben, és miután átéltük ezt a megváltó, meg nem érdemelt szeretetet, akkor a mi dolgunk, hogy megpróbáljuk így szeretni embertársainkat. Erre saját erőnkből képtelenek vagyunk, de hiszem, hogy Isten képes a szívünkbe árasztani az Ő szeretetét, és ezáltal képessé válunk ember feletti módon szeretni embertársainkat és büszkeségünket félretéve megbékélni velük, mielőtt az Úr oltára elé lépünk.
Imádkozzunk, hogy ez a szeretet helyet kapjon a mi szíveinkben!

Szeretettel,
Szabina

IMAKÉRÉS
2017.március 3-5. között Téli tábor szervezünk Jókán, Őrhelyemre állok címmel. Imádkozzunk a tábor lelki áldásaiért, az előadóért, a résztvevőkért. Ha van valaki környezetünkben (akár közületek), aki szívesen részt venne ezen a hitmélyítő alkalmon, még van idő regisztrálni. Információk itt: https://firesz.sk/programok/orhelyemre-allok-teli-tabor-2017/#primary-nav

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle