IMASAROK – Fiatal Reformátusok Szövetsége

IMASAROK

“Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” (1Thessz 5,17–18).

Ez a felszólítás ma is él. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy az ifjúságért végzett szolgálatban éljünk az imádság lehetőségével. Az imaszolgálatos csoport legfőbb célja a Mennyei Atya akaratának keresése, és a hálaadás, az egymásért való közbenjárás, és az ifjúsági szolgálat feladataiért való könyörgés.
A Fiatal Reformátusok Szövetsége szervezetének imacsoportja, minden vasárnap 21.00-tól 22.00-ig tart imaórát az emailban küldött imatéma vezetésével. Mivel fizikailag a nagy távolságokra való tekintettel nem tudunk minden héten összejönni, mindenki ahol van a belső szobájában borul le az Úr elé, de Lélek által összekapcsolódva a közösséggel.

Az imacsoporthoz való tartozás nincs korhoz kötve, bárki bekapcsolódhat, ha elérhetőségét továbbítja nekünk. Szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy legyen részese a közös imaharcnak személyes hitbeli erősödésért, egymásért és a közösségért.

Még senki nem szólt hozzá...