A létra: Második fok (III.rész) – Fiatal Reformátusok Szövetsége

A létra: Második fok (III.rész)

A létra: Második fok (III.rész)

Egyre csak soroltam a sérelmeimet, mígnem egyszer csak meghallottam azt a bizonyos belső  hangot. Az a sok kérés, a düh, mocsok, számonkérés, amit elmondtam őszintén Istennek, mind belőlem fakadt.
Na, akkor álljunk csak meg! Hogy bír engem elviselni Isten?

Hogy bír minket elviselni? Hogy tud újra, meg újra megbocsátani nekünk?
Egyedül kegyelemből!
János 1:14-ben ezt olvashatjuk: „ az ige testté lett. . . teljes vala kegyelemmel és igazsággal”, vajon mit kell érteni a „kegyelem” szó alatt? Talán azt jelenti, hogy jóindulat vagy valamiféle kegy, esetleg valami mást?  A kegyelem az, amikor az embert  indokolatlanul, ingyen éri a bűnbocsánat, valamint  különböző áldások, ajándékok. Az ember semmit sem tehet érte, mert nem a cselekedetekre adott válaszként jön, hanem teljes mértékben Isten döntésétől függ. ,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.˝ (Efézus 2:8-9)

Hmm, akkor az igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk. Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk. Kegyelem viszont az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk.

 Isten végtelenszer (is) begbocsát nekünk: a kereszt miatt.  

Fogadd el Isten kegyelmét te is! Vedd komolyan és midezzel együtt ne panaszkodj, hanem adj hálát! A hála megerősíti a lelkünket, az Istennel való kapcsolatunkat. Már a hálánk kifejezésével is azt jelezzük, hogy felismertük Isten kezét az életünkben. Cserébe  – ingyen- azt kapjuk, hogy megnövekszik a kegyelmébe vetett bizalmunk, hogy Ő hallja és megválaszolja az imáinkat, és irányítja az életünket. Amikor elismerjük, hogy az Úrtól függünk, még inkább rá fogunk támaszkodni.
Az emberi tragédiák legnagyobbika, amikor vakok vagyunk az Úr bőkezű áldásaira. Oktondiság, ha nem fogadjuk el a kapott ajándékot. Azzal fejezzük ki a hálánkat, ha használjuk azokat a dolgokat, melyeket kaptunk.

Minden dolgodban tanácskozz az Úrral, és amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved köszönettel. Ha a hála szemüvegén keresztül nézzük az életet, minden gondolatunkkal az Úrhoz forduljunk.

Holnap egy újabb lehetőségekkel és kihívásokkal teli nap vár rád a harmadik létrafokon, addigis így imádkozz:

Mennyei Atyám, ahogy új napra virradok veled az oldalamon, eszembe jut, hogy ezt a napot is tőled kaptam, s nem kérsz semmiféle viszonzást. Tiszta lappal indítom, melyre lejegyezhetem életem dallamát. Hálát adok neked e napért: állandó jelenlétedért, jóságodért és állhatatos szeretetedért. Lehet ugyan, hogy nem megy ma sem simán, de tudom, hogy Te velem leszel. Te vagy az én erőm és menedékem, támaszom a bajban. Ölelj át, Uram, hogy nyugodtan és örömmel nézzek szembe e nappal.

folyt.köv.: A létra: Harmadik fok

(AY)