1. vezetőségi gyűlés - Duna Mente – Fiatal Reformátusok Szövetsége

1. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2013. november 10-én, a III. Tinihétvége zárását követően tartotta az első gyűlését a Firesz – Duna Mente újonnan megválasztott vezetősége Jókán. Jelen voltak: Bugyi Ágnes, Édes Zoltán, Kelemen Sándor, Senkár Szabina, Süll Tamás, Gyurcsis Júlia – OV tag, Esztergályosné Dobai Júlia , és Esztergályos István

Ezek voltak a tárgysorozati pontok és a határozatok:

1.0.          Vezetői-staféta-átadás

Kol 1,3-11 és Ézs 43,18-19 igeolvasása, imahálaadás és egymásért mondott imakönyörgések, valamint prófétai buzdító üzenetekkel adta át a régi vezetőség az új vezetőségnek a szolgálatot

1.1.           Munkaelosztás – posztok megválasztása

Elnök: Süll Tamás, Alelnök: Kelemen Sándor

Irodavezetés – Felelős: Süll Tamás

Bel-kapcsolatok – Felelős: Bugyi Ági

Kül-kapcsolat – Felelős: Gyurcsis Júia

Támogatók bázisa – Felelős: Senkár Szabina

Kommunikációi rendszer – Felelős: Horváth Dávid (felkérni), a web szerkesztés: Kis Lukács

Misszió – Felelős: Kelemen Sándor

Munkatársak nevelése – Felelős: Édes Zoltán

1.2.          2013/2014-es év alkalmai

– az alkalmakat megjelentetjük naptár, faliújság és kis zsebnaptár, valamint elektronikus formában

– megtartjuk az idei Adventi délutánt (Farkasd) és a Szilvesztert is (helyszín még kérdéses)

1.3.          “Vezetőségi nyilatkozat”

Miért is csináljuk ezt az önkéntes, de felelősségteljes dolgot? Egy nyilatkozatban fogalmaztuk ezt meg:

Mint a Firesz – Duna Mente újonnan megválasztott vezetősége ezennel szeretnénk megköszönni a bizalmat. Azért vállaltuk ezt a megbízást, mert fontosnak tartjuk a Firesz ifjúsági misszióját, mely teret biztosít a fiatalok számára, hogy egy közösségben hallják, megértsék és megéljék Isten evangéliumát – azt, hogy ISTEN SZERET! Tudatában vagyunk annak, hogy egyikünk sem tökéletes, nem méltó erre a feladatra, de hisszük, hogy az Úr munkálkodni szeretne általunk, ezért neki engedelmeskedve, felkínáljuk életünk e részét erre a szolgálatra. Szeretnénk ezt megtapasztalt hitünk és legjobb tudásunk szerint tenni. Egyben segítséget kérünk mindenkitől, hogy meglátásaival, javaslataival, kritikájával és tetteivel is segítse ezt a szolgálatot – erre adunk teret akár személyes beszélgetéseken, akár online felületen keresztül is. Köszönjük azoknak, akik ezt már eddig is megtették! Minden építő szándékú jelzésre igyekszünk válaszolni és a szükséges lépéseket megtenni.

Kérünk mindenkit, imádkozzon értünk, hogy Jézus Krisztus jó szolgái lehessünk a fiatalok között!!!

A Firesz – Duna Mente vezetősége:
Bugyi Ágnes, Édes Zoltán, Kelemen Sándor, Senkár Szabina, Süll Tamás

1.5.          Négy éves vízió – a legközelebbi gyűlésen

1.6.          Gyűjtéselindítása a központra – javaslat

1.8.          Következő gyűlés időpontja

2014. január 10. Pozsony

Még senki nem szólt hozzá...