Vasárnapi imaóra – 2012. október 28. – "Bizalom a múltra, a jövőre és a jelenre nézve!" :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vasárnapi imaóra – 2012. október 28. – “Bizalom a múltra, a jövőre és a jelenre nézve!”

Időpont:
2012. október 28. 21.00, vas


Map Unavailable

Vasárnapi imaóra témája: Bizalom

Gyakran dúdolgatok egy éneket mostanság, amit a nyári táborunkban tanultam: “Csak bízz az Úrban és soha ne csüggedj …”!
Azt tapasztalom, hogy mi istenfélő emberek is gyakran szenvedünk a bizalmatlanság miatt:

– Sokak életében az okoz szűnni nem akaró gyötrelmet, hogy azon rágódnak: Vajon valóban megbocsájtotta-e Isten azt a sok szennyet és mocskot, amit a múltamban elkövettek! Az Ige azt mondja, hogy ha tiszta szívből jövő bűnvallással jövünk az Úr elé, akkor Ő valósággal megbocsát! Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.“ 1Jn 1,9 Nagy bizalmatlanság és engedetlenség az Ige szavai ismeretében ezek után is megmaradni a kételkedésben!

– Máskor a jövő miatt aggodalmaskodunk! Mi lesz velem? Családommal? Körülményeimmel? A jövőre nézve csakis az Istenbe vetett hitünkre támaszkodhatunk, hiszen minden előttünk van még és láthatatlan számunkra. Ha nem vagyunk képesek bízni Isten ígéreteiben és gondviselésében csak azért, mert még nem látjuk, akkor miben különbözünk a hitetlenektől, akik azt mondják: Hiszem, ha látom!? És hogyan várjuk a mennyet? Tanuljunk a sokszor hibázó Péter hitére nézve, aki Jézus szavára “Jöjj!” Mk 14,29 kilépett a víztükörre! Tökéletesen lehetetlen helyzetben, Jézus szava mégis teljes bizalomra indította Pétert!

– Aztán itt van a jelen, a hétköznapok! Merre induljak? Mit tegyek? Hogyan döntsek? Nem tudok dönteni! … … … Jézus ezt mondja…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“ Mt 28,20 Nem vagyunk egyedül, mert Jézus az ő ígérete alapján velünk van! Arra vár, hogy végre megkérdezd: Te mit tennél Uram?

Bizalom a múltra, a jövőre és a jelenre nézve! Az Ige kijelentései minden időre nézve megerősítőek! Ha hiszünk a Szentírás kijelentésének, akkor nincs okunk sem félelemre, sem bizalmatlanságra!!!

Imádkozzunk azért, hogy legyen teljes hitünk és bizalmunk Istenben (múlt, jövő és jelen tekintetében) az Ő kijelentett szavára, ígéretére nézve!!!

Szeretettel: gyuri

Imakérések:
– Imádkozzunk a Munkatársi hétvégéért, Isten vezetéséért, bölcsességéért a jövő év terveit illetően, hogy az Úr Lelke által vezesse a gondolatokat!
– Továbbra is imádkozzunk egy családapa felépüléséért, gyógyulásáért!
Ne felejtsük!!!

3 perc:az élesztŐ végén elhangzott kérés alapján: szánjunk heti három percet az Ipolyságtól Nagykaposig húzódó területen élő emberekért. Mindazokra, akik szintén vágynak az élő Igére, élő közösségre, jóra vivő változásra maguk körül, nem csak pangásra és reménytelenségre. Azokra, akiknek az Úr szintén teljes életet szán, minden emberi nehézség, szociális és jogi helyzet ellenében. Legyen reménységük, hitük és szeretet, amely mindent legyőz.

Tegyük ki a gyapjút, imádkozzunk két éven keresztül heti három percet ezért a területért, ezekért az embereket és nagy hittel várjuk, lessük, örüljünk, mit fog az Úr elindítani! Mert számára semmi sem lehetetlen!

Még senki nem szólt hozzá...