firesz@firesz.sk

Vasárnapi imaóra – 2012. november 11.

Időpont:
2012. nov. 11.


Dsida Jenő: Menni kellene házról házra

Nem így kellene hüvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé,
és rekedt hangon, félig sírva
kiabálni minden ablak alatt
"Szakadt lelket foltozni, foltozni!
Tört szíveket drótozni, drótozni"

 

Kedves, imára hívlak, buzgó könyörgésre, a SZOLGÁLÓ SZERETETÉRT.

Kicsit elvontnak tűnhet, de megpróbálok segíteni, hogy el tudjunk mélyülni benne egy kicsit:

Szükséges a közbenjáró imádság, de fontos a magunkért mondott fohász is.

1. Kérd az Atya "látását" (meglátását)/az Atyát látásért:
"Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit" (2Móz 3,7).

2. Kérd a Fiú odafordulását, "lehajlását"/ a Fiút odafordulásért:
"Meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket" (Mt 14,14).

3. Kérd a Szentlélek erejét/ a Szentlelket erőért:
„ellenben erőt kaptok,amikor eljön hozzátok a Szentlélek“ (ApCsel 1,8)
„amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.“
 (Jn 16,8)

Pál is tudja, te is tudod?!: "Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok!" (1 Kor 15,10)

Milyen sokoldalú a mi Istenünnk, és milyen tökéletes! J Örül az én szívem, mert mim van, amit ne kaptam volna?!

A szolgáló szeretet arra tanít, hogy az Isten ügyét a magam ügye elé helyezem. Ha kérem a meglátás ajándékát, levetve a közömbösséget, ha kérem az odafordulás szentségét, mikor nem lépek át embereken, mikor meg merem szólítani, és a legfontosabbról merek beszélni, s ha elkérem a Lélek éltető erejét a tanítványozásra, a szeretésre, szeretve feddére, jó úton járok, a Krisztus szerinti, szolgáló lelkisége felé.

...ha mindezt elimádkoztad, gyere, és könyörögjünk, hogy másoknak is fontos legyen a szolgáló szeretet.

Egy konkrét imatémát had vessek fel neked, egy igével:

Kérd velem az Urat, hogy a nincstelenek értelméig eljusson, hogy haszontalan kincseket várnak a földi ajándékozástól (advent közeledtével). Kérjük együtt a Szeretet Istenét, hogy megtudják az emberek, Ő az igazi kincs, ő a legnagyobb ajándék, Őutána sóvárogjanak, őt keressék és követeljék. Mert nála szív nem marad üresen.

“minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása“ (Jak 1,17).

+ pár perc Gömörért!:)

Az Úr áldjon minden odaszánt életet.

Zsuzska

Imakérés:

– A III. Tinihétvégéért kérik imádságunkat a vezetők: " hogy nyitottak, őszinték, fáradhatatlanok, türelmesek, segítőkészek legyenek és főleg, hogy az ÚRra tudjanak mutatni mindenestül" és hogy az Úr érintse meg a fiatalok szívét, tisztítsa gondolataikat!

Szeretettel és imádsággal az imasarok szolgálói nevében,

Erzsébet

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle