firesz@firesz.sk

Évkezdő istentisztelet

Időpont:
2021. jan. 17.


 

„Istennel mindig kapcsolatban tudunk lenni”

Amikor meghallom, hogy Firesz, azonnal mosolyba borul az én szívem, hiszen tudom, egy csodálatos alkalom elébe nézhetünk. Most, vasárnap sem volt másképp. A helyzetre való tekintettel idén teljesen más volt az évnyitó istentisztelet, mint amelyet eddig megszoktunk. Istennel az élen idén is a legtöbbet és a legjobbat tudta kihozni ez a szuper csapat.

Az idei első alkalomra 2021. január 17-én, vasárnap került sor. Isten segítségével, a Zoom-on keresztül részt tudtunk venni az istentiszteleten. A regisztráció 16:30-tól kezdődött, egészen 17:00-ig, amikortól pedig megkezdődött a köszöntő. Egy kis betekintést is nyerhettünk egymás nappalijába, szobájába. Jó érzés volt látni, hogy több, mint 50 eszközről csatlakoztak be emberek. Voltak, akik egy eszköznél többen is voltak. A köszöntést követően részt vehettünk egy istentiszteleten, ahol az igét Nt. Molnár Árpád hirdette. Hallhattuk Isten biztató igéjét, amiből idén is bőségesen lesz részünk. Mint ahogyan az istentiszteleten is hallhattuk, fontos, hogy idén is erősítsük a kapcsolatunkat a mi Urunkkal. Említésre méltóak még a gyönyörű dicsőítő énekek is, amelyek bearanyozták az alkalom egy részét. Abszolválhattunk egy online úrvacsoraosztást is, amely Nt. Langschald István vezetésével valósulhatott meg. Az elmúlt pár online úrvacsora, ami már mögöttünk van, talán örökké az emlékezetünkben lesz majd.

Reméljük, hogy nemsokára már csak nevetni fogunk ezen az egészen, és kedves emlékként fogjuk majd emlegetni azokat az emlékeket, amikor az istentisztelet a saját otthonunk falai között zajlott. A vasárnapi alkalom végül közös imával fejeződött be. Több csapatra osztódva, imaközösséget alkotva imádkozhattunk. Bár ez a mostani helyzet megnehezíti az emberi kapcsolatokat, Istennel mindig kapcsolatban tudunk lenni. 

Molnár Viktória, Farkasd

 

 

Közösségként dicsérni az Urat

A Firesz – Duna mente és a Firesz – Abaúj-Zemplén területi egységek együttműködése keretében 2021. január 17-én egy évkezdő istentiszteletre, hagyományteremtő alkalomra került sor. Az alkalom a járványügyi korlátozások miatt az online térbe szorult. Sokak számára ez lehangoló lehet, de mégis mi áldásként éltük meg, ez tette lehetővé, hogy egész Szlovákiát lefedve, a keleten és nyugaton szolgáló munkatársak, és a Firesz alkalmai iránt érdeklődők, bár nem egy helyen, de egy időben és felületen, közösségként dicsérhessék az Urat.

Amire figyelsz, amit meghallgatsz, amit elolvasol, olyanná válsz. Formálni fog valamilyen módon. Ezért halljuk meg, hallgassuk és olvassuk Jézus szavát, forgassuk a szívünkben, és hagyjuk, hogy az Ő beszéde alakítsa a személyiségünket, a viselkedésünket és egész jelenlétünket a világban” – mondta évkezdő istentiszteleti igehirdetésében Nt. Molnár Árpád.

Különleges alkalom volt ez, mivel a Firesz történetében első ízben kerülhetett sor a vezetőségi tagok fogadalomtételére, ahol újból megerősítették az egyház és az ifjúsági munka iránti elkötelezettségüket.

Az esemény során online úrvacsorára került sor, ahol magunkhoz vehettük a szent jegyeket: a kenyeret és a bort, ami most is arra emlékeztetett bennünket, hogy Krisztus mit tett értünk.

Az alkalom szervezése már novemberben elkezdődött, ezúton is szeretném megköszönni a munkáját a koordinátor csapatnak: Nt. Langschadl Istvánnak, Nt. Kiss Miklósnak, Feke Leventének és Cseh Lajosnak.
Nt. Molnár Árpádnak, hogy az ige hirdetésével szolgált közöttünk.
Nt. Langschadl Istvánnak, hogy kiosztotta számunkra a szent jegyeket.
Köszönetet szeretnék mondani a technikai munkákat végző Kis Lázár Bencének és Feke Leventének, hogy az est folyamán gördülékenyen haladt minden.
Az imatémákat előkészítő csapatnak és vezetőjüknek Palkó Farkas Juditnak, és végül, de nem utolsó sorban Édes Éduának és Oros Boglárka Sárának, akik a dicsőítéseket vezették.

Áldjon és őrizzen meg titeket az Úr, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Isten szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban!” (Róm 8,38–39)

Görög László

Duna Mente

Duna Mente

Az ország nyugati felén tevékenykedik, itt szervezi az alkalmait. Célközönségük a tini és a fiatal felnőtt korosztály.

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle