firesz@firesz.sk

2021. szeptember 12. - Hozzád kiáltok

Időpont:
2021. szept. 12.


Kedves Imaharcosok!

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van rátok!” 1Pt 5,7
„Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert Hozzád kiáltok minden nap!” Zsolt 86,1a.3b
„Uram, te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Zsolt 10,14a
„A beteg fiú apja így szólt Jézushoz: De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk!” Mk 9,22b

Az evangélikus Útmutató (Losungen) szerinti Igék vannak előttünk ezen a vasárnapon. Az első kettő a heti Ige, a második kettő a napi Igék. Most mégis együtt szeretném, ha látnánk őket, s velük a fájdalmat és a vigasztalást.
Mert ott van a gond, a vész, a bánat, a kiáltás az egyik oldalon ezekben az Igékben, ahogyan a segítségre szoruló állapot, a betegség a beteg gyermek által és a fájdalom, a szomorúság, a keserűség, a tehetetlenség érzése és kifejezése az édesapa felfakadó kérésében.
Mégis a vigasztaló, hogy mindezzel oda lehet menni Jézushoz; lehet naponként kiáltani hozzá, akinek gondja van ránk; aki nem csak látja és átlátja a nyomorúságot, bajt, hanem kezében tartja, sőt nála van, tőle jön a szabadítás, megoldás, mert Ő a Szabadító és Megváltó.

Mi is elmondhatjuk az édesapával - így tárva oda elé a problémánkat, minden kilátástalannak tűnő helyzetünket, reményvesztettségünket: „ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk”.

Alkoholista, reményvesztett fiatalember jut eszembe, akivel nem tudnak mit kezdeni a szülei, akiket egyre inkább felőröl ez a helyzet és egyre betegebbek lesznek, talán emiatt is. Másik gyermekük feleségével fogyatékos gyermeket nevel. Szintén egy nehéz helyzet. Örömhírre, valami jó hírre lenne már szükség a sok rossz hír közepette – mondta nemrégen az édesapa.

Értük is imádkozzunk, ahogyan sok gyermekért, akik megszállottan keresik a helyüket a világban, és a gonosz ide-oda veti őket, hogy pusztulásukat okozza, a szüleik pedig nem tudják, mit tegyenek, mihez kezdjenek velük...

Imádkozzunk a betegekért, akik szenvednek, és családjaikért, akik a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság és az aggódás érzésével szembesülnek szeretteikre tekintve a megpróbáltatásban.

Hittel és imádsággal pedig, ha lehetséges, legyünk segítségükre, osztozva terheikben, konkrétan megélve a hitet, a Krisztusi könyörülő szeretetet.

„Tégy Uram engem áldássá, Lelkedet úgy várom…”

A reménységünk, hogy kegyelméből, Jézusért ott lehetünk Őnála, ahol „sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” Jel 21,4

Isten áldjon Benneteket,
szeretettel andréjancsi

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle