2019. november 03. – Egymásért :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2019. november 03. – Egymásért

Időpont:
2019. november 3. 21.00, vas


Map Unavailable

“Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.”
Kolossé 1, 9-10

Kedves Imaharcosok!

Mindig nagyon megerősítő nekem az az ajándék, amit az egymásért imádkozás lehetősége biztosít nekünk.

Amikor nekem nincs erőm, nem tudok előre nézni, mert hátrahúz az aggodalom, a tanácstalanság, amikor egyedül érzem magam a harcaimmal, és olyan nagyon nehéz Istenhez fordulni, mert úgy érzem, hogy túl távol kerültem, és ezért elérhetetlennek tűnik, vagy amikor egyszerűen csak elfelejtkezek róla, hogy hol ered a kiapadhatatatlan forrás, vagy túl nagynak érzem a feladatot, amit Isten rám bízott….

Akkor tudom és érzem, hogy nem vagyok egyedül, hogy sokan közbenjárnak értem, a szolgálatomért, imában hordozzák a családomat, a párkapcsolatomat, a tanulmányaimat, számon tartanak, szeretnek (talán ezt az utolsót értem a legkevésbé…. 😂 ).

És ezért arra gondoltam, hogy ma, ahogy Pál apostol is tette, hordozzuk imában egymást. Név szerint! Vegyük sorra, akikről tudjuk, hogy nehezebb időszakon mennek keresztül, nagy kihívás előtt állnak, próbák érik őket, akár testileg, akár lelkileg.
És vigyük őket Istenünk elé!

Éljünk ezzel az ajándékkal, hiszen nem véletlenül kaptuk! 😊

Szeretettel és imádsággal:
Eszter