firesz@firesz.sk

2019. szeptember 15. - Kimondott szavak

Időpont:
2019. szept. 15.


Kedves Imaharcosok!

„Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes
ember, meg tudja fékezni az egész testét.” Jakab 3,2

Megtérésem után szinte azonnal tapasztaltam (és gondolom, sokan mások is), hogy a
„hozott”, vagy „rám rakódott” tisztátalan, sértő, ronda szavak (esetleg káromlások) kivesztek
a „szókészletemből”, és tisztán éreztem, hogy ez nem emberi erőfeszítés műve volt, hanem a
Szent Lélek csodálatos átformáló, megújító ereje.
Gyermekkorom óta úgy ismertem magamat, mint egy nyugodtabb egyén, akit nehéz
kihozni sodrából. Ez nem jelenti azt, hogy itt-ott nem tudtam ideges lenni, de nem ez volt rám
a jellemző, nem kaptam fel mindjárt a vizet.

Ezt az „áldott” időszakot pár éven keresztül élveztem, mígnem nőni kezdtek gyermekeink,
és egyre többször kihoztak sodromból. Semmi sem véletlen, az Úr rajtuk keresztül mutatja
meg, mi is lakozik bennem, milyen az én ó-emberem igazából, és hogy semmi „tökéleteset”
ne gondoljak magamról.
Tudjuk mindnyájan, a kimondott szavaknak nagy hatalmuk-hatásuk van. Felénk kimondott
egyetlen rossz szó sokkal mélyebb nyomot hagy bennünk, mint három-négy szeretetteljes,
simogató szó. Sokszor azon kapom magamat, és teljesen elszomorít, amikor mérgemben,
akaratlanul, sértő szavakat mondok gyermekeimnek, s ezzel lelki világukat akár teljesen
tönkre is tehetem.
Az ilyen pillanatokban (és más „bukásaimban” is) gyakran eszembe jut az Ige: „De az a
mondásom ellened, hogy az első Szeretetedet elhagytad” (Jel 2,4). Vagy, ahogy a minap volt
az Ösvényem világossága c. áhítatos könyvben, mikor a 12 éves Jézus hátramaradt
Jeruzsálemben: a szülők azt gondolták velük van, s minden „rendben” van. Csak később
vették észre, hogy már nem utaznak együtt.
Kegyelem, ha mi is észrevesszük, már régen „nem együtt utazunk”, s haladéktalanul vissza
kell mennünk oda, ahol Ő van.

Csendességünkben vizsgáljuk meg azokat a területeket, ahol már nem érezzük Jézus
jelenlétét, és kérjük megújító Szent Lelkét, mindenekfelett pedig beszédünk forrását, a mi
szívünket tisztogassa!

Az Úr áldjon Benneteket!
Üdvözlettel, szeretettel:
b. adrián

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle