2018. január 21. – Hit által... :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2018. január 21. – Hit által…

Időpont:
2018. január 21. 21.00, vas


Map Unavailable

Kedves Imaharcosok!

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván…Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.”Zsid 11,9-11.

Ábrahám történetét olvasva, újra és újra megdöbbenek dolgokon. Az elhíváson, az engedelmességen, az előre és nem hátratekintésen, az ígéretek gazdagságán, a várakozás évein, az angyalok látogatásán, az idegen léten, a jövevénységen, a szolga gyermeken, az ígéret gyermekén, a színről színre látáson, az áldozatokon, a próbákon…

S mindezeket látva az visszhangzik a szívemben, hogy HIT ÁLTAL… Mindezeket hittel küzdve végig: “Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.”

Boldog, aki lelkét hittel erősíti,
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.

Erősödjünk ma esti imaórán ebben a hitben…

Szeretettel és imádsággal,
Erzsébet