firesz@firesz.sk

2023. május 28. – Kapcsolatok

Időpont:
2023. máj. 28.


Kedves Imaharcosok!
"Mert a te­rem­tés kez­de­te óta az em­bert fér­fi­vá és nővé te­rem­tet­te az Is­ten. Ezért el­hagy­ja az em­ber ap­ját és any­ját, és lesz­nek ket­ten egy test­té, úgy­hogy ők töb­bé már nem két test, ha­nem egy." (Mk 10, 6-8)
Arra hívlak titeket, hogy ezen a vasárnapon imádkozzunk a friss házasokért, hogy:
- együtt túl tudjanak lendülni az esetleges nem várt nehézségeken, konfliktusokon,
- tudjanak továbbra is hálásak lenni egymásért,
- szakítsanak időt együtt is Istenre, a Vele való - és egymás közti beszélgetésekre...
Az anyák napja után és az apák napja előtt imádkozzunk a friss szülőkért is, hogy:
- kapjanak elég erőt, kitartást a mindennapokhoz,
- ne feledjék, hogy egymás társai és nem ellenségei,
- kapjanak elég bölcsességet a gyermekük neveléséhez:
"Ne­veld a gyer­me­ket a neki meg­fe­le­lő mó­don, még ha meg­öreg­szik, ak­kor sem tér el at­tól." (Péld 22, 6)
A tapasztalt házasokra és szülőkre is kérjük Isten további áldásait, hogy tapasztalataikkal, életbölcsességükkel tudják segíteni a "kezdő" családosokat.
Szeretettel!
L. Á.
Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle