firesz@firesz.sk

2022. szeptember 11. – Segítségünkre vagytok

Időpont:
2022. szept. 11.


Kedves Imaharcosok!

Itt van az ősz, itt van újra... 🍁🍂🍁
Ahogy nyár elején jeleztem, szeptembertől újra indítjuk a heti imaórákat. Mindehhez szeretnénk továbbra is igei és tematikus ajánlást küldeni személyes bizonyságtételek formájában. Szeretnélek újra buzdítani mindenkit, hogy válaszlevélben jelezz nyugodtan, hogy megszólítható imatéma írására. Köszönöm! ☺

"Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást." 2kor 1, 9-11.

Hiszem nem véletlen, hogy ezeket az igéket olvashattuk ma a vezérfonal szerint is. Valahol ennek az imakörnek/imaközösségnek is ez a legfőbb célja, hogy segítségül lehessünk másoknak az egymásért mondott könyörgés által.
Ha az Úr elénk hoz valaki, aki emberfeletti terheket hordoz, akinek vigasztalásra van szüksége, kérjük a Lélek vezetését, imában könyörögjünk Érte. Ha mód van rá, akár egy igét is küldhetünk neki, vagy jelezhetjük, hogy imában gondolunk Rá. Hiszem, hogy az Úr ezáltal, minket is gazdagít lelkiekben!

Áldott közbenjárást!

Erzsébet
Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle