firesz@firesz.sk

2022. január 30. - Választási lehetőség

Időpont:
2022. jan. 30.


"...mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot..."

Nagyon megragadott ez az ószövetségi rész, amit nemrégen olvashattunk a kalauz szerint (bővebben alul olvashatod).

Sok minden jutott róla eszembe, főleg hétköznapi pillanatok.
A lényege számomra, hogy Isten MINDIG ad választási lehetőséget. Nála nincs olyan, hogy muszáj volt ezt, vagy azt tennem, hogy kénytelen voltam így, vagy úgy dönteni - nincsenek majdnem jó megoldások, "ez még belefér" kanyarok, sem saját előmenetelért, sem közjóért, főleg nem az Isten ügyéért.

Mindig választhatunk:
jót - rosszat,
áldást - átkot,
a nehezebb, de hosszútávon kifizetődőt - a könnyebb, de csak rövidtávra szóló, pillanatnyi haszonnal, könnyebbséggel járó lehetőségeket,
Istent - bálványokat.

Mindig választhatunk. És ezek a mindennapi választások nem könnyűek. Nem könnyű mindig becsületesnek, lelkiismeretesnek, őszintének lenni. De vajon mit jelent, ha nem teljesen a keresztyén értékrend, és a lelkiismereted szerint való megoldásokat keresel?
Mert veszélybe kerülhet a jó jegy, ha nem puskázol. (Biztos, hogy jól választottál sulit? Biztos, hogy elég időt szánsz rá?)
Mert mit mond a főnök, vagy a kollégák, ha ezt vagy azt nem írom alá, nem írom át? (Biztos, hogy ott a helyed, ha ilyenek az elvárások? Biztos, hogy nem csak a határaidat mérik fel?)
Mi lesz a projekttel/pályázattal, ha azokat a számokat nem "csinosítom ki" egy kicsit? (Biztos, hogy Isten így akar gondoskodni az anyagi forrásaidról?)
Mi lesz a párkapcsolatommal, ha nemet mondok arra, ami nem Isten szerint való? (Biztos, hogy hozzád való társat találtál?)

És a Biblia azt mondja, hogy mindig van választási lehetőség. Nincs kibúvó, felelősséggel tartozunk a döntéseinkért.
És azt is mondja, hogy az Isten, akitől mindent kaptunk, gondoskodni fog - ha neki tetsző megoldásokra, döntésekre törekszünk. Van, hogy a megoldás később, vagy más formában érkezik, mint ami nekünk kényelmes lenne, de érkezni fog, mert Isten megígérte. És Ő az, aki mindig tartja a szavát, mindig hűséges és jót akar, a legjobbat. Nekünk meg csak választani kell - az áldást, az Életet Őbenne, Krisztus által. De nem egyedül, hanem a Szentlélek segítségével 🙂

Imádkozzunk ma a döntéseinkért, hogy tudjuk a jót, az áldást választani.
Öröklétben megtérülő választásra fel!

Szeretettel:
Eszter

V. Mózes 30:15-20
"Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáld téged az Úr, a te Istened azon a földön, amelyre most bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más isteneket imádsz és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle