firesz@firesz.sk

2021. szeptember 26. – Áldás, békesség!

Időpont:
2021. szept. 26.


Kedves Imaharcosok!

"Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek! " Zsolt 4:8-9

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! " Jn 14:27

Az Urunk békességet hagyott nekünk, de el is vesszük a kezéből? Befogadom a szívembe, vagy inkább "e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása" elnyomja?

Érdekes és még inkább hitre növelő az a tudat, hogy nem azért van/lesz békességem, mert minden jó/jó lesz (akaratom, elképzelésem szerint zajlik a jelen/jövő), hanem azért, mert Úr Jézus velem van, és örökké velem lesz. Az Úr még többet ígér, mint a házassági esküben, hiszen ígéri, hogy örökké velünk lesz: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Zsid 13:5b

Békességem lehet, mert az Isten a szent akaratát véghezviszi: "...az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézs 55:11

Imádkozzunk, hogy a szívünk nyitott legyen elfogadni Istentől az Ő békésségét:
-hogy vezéreljen a Szent Lélek e úton, hogy ne térjünk vissza a világ nyugtalanságába, vagy hitvány, röpte és porladó alapokra épülő, saját nyugtunkba.
-hogy legyen békességünk a Covid időszakban, mikor ahelyett, hogy Istenhez fordulna a nép, egymás ellen fordulnak az emberek, ki-ki a maga igazságát védve
-hogy legyen békességünk, még ha állásunkat, vagy hozzátartozónkat vesztettünk el.
-hogy legyen békességünk, még ha a világvége közeledne is...

Imádkozzunk, hogy legyen békességem az én szívemben, magammal, Jézussal... Munkámban, munkahelyemen, iskolámban, egyetemen, szolgálatomban... Családjainkban, kapcsolatainkban...

Áldás, békesség!

B.T.

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle