firesz@firesz.sk

2021. szeptember 05. – "És sírva fakada."

Időpont:
2021. szept. 5.


„Amint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül, és meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a názáreti Jézussal valál! Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornácra; és a kakas megszólala. A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ott állóknak: Ez közülük való. Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülük való vagy, mert galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, amelyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada” (Mk 14,66–72).

Péter a mai történetben rájön arra mennyire tökéletlen is, mennyire nehéz mások előtt elmondania, hogy ismeri Jézust a Krsiztust. És általa nagyon szépen megmutatja a Biblia, hogy legyünk bármennyire is erősek, jók, annyira mégsem vagyunk amennyire kellene. Mi is sokszor vagyunk ilyen Péterek, ilyen elesettek, ilyen tökéletlenek.

Azt gondolom ilyen „sírásunk“ már nekünk is volt. Mis is sírtunk már bűneink felett, mert megláttuk mindazt amit elkövettünk Isten és embertársaink ellen. Péter bánkódik. Fáj neki az amit cselekedett.

 

Ma adjunk hálát azért,

  • hogy kaptunk olyan látást mint Péter is, nekünk is alkalmunk nyílt sírni bűneink felett láthatjuk mennyire rászorulunk Isten kegyelmére, erre van látásunk és így van lehetőségünk az örök életre*
  • Imádkozzunk, hogy mások is megkapják ezt a látást. Mások is lássák meg azt, hogy Isten nélkül elveszettek. Nem élnek.
  • Imádkozzunk, hogy az olyan helyzetekben amikor vallást kell tenni hitünkről ezt szilárdan és magabiztosan tudjuk megtenni, így hordozzuk imádságban az olyan keresztyén testvéreinket akik üldöztetésben és nehéz helyzetben vannak (pl.:afganisztán...)
  • Továbbá, így végezetül imádkozzunk legalább 1 olyan valakiért akiért nem szoktunk (vagy csak nagyon ritkán). Vigyük az ő életét Isten elé amennyire csak tudjuk.

Áldott imaidőt!

*Ez nem tartozik az igéhez, szóval ilyen off topic, de tekintsünk vissza a nyarunkra és adjunk hálát mindazokért a dolgokért amiért hálásak lehetünk.

–csl–

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle