firesz@firesz.sk

2021. július 18. – Életprogram keresztyéneknek

Időpont:
2021. júl. 18.


„Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre … Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek…” (1Thessz 4,1.3a).

Előbbre jutni az Istennek tetsző életben. Pál apostol ezt (nem kevesebbet!) adja feladatul, amikor arról beszél, hogy miképp válhatunk szentekké. Haladni előre úgy, hogy közben tudjuk, hogy a bibliai életminőség, a „csúcs”, sosem érhető el földi létünk idején teljesen, MÉGIS csak ezt tűzhetjük ki célnak, ha a bibliai életeszményt szeretnénk élni. Egyre közelebb és közelebb kerülni életünk során ahhoz a Tökéleteshez, Aki a saját képmására teremtett minket, miközben persze tudjuk, hogy ez a világ a bűntől megrontott világ, melynek részesei, elszenvedői vagyunk mi magunk is, ahol a megszentelődés nehéz, kacskaringós és sokszor ingoványos útját vagyunk kénytelenek járni. Ahol a mainstream szirénhangjai megtéveszteni igyekeznek, a modernségnek álcázott csapdák eltéríteni akarnak, és a haladásnak beállított változások befolyásolni szándékoznak folyamatosan.

Kellenek a kapaszkodók, a biztos viszonyulási pontok, amikhez igazíthatjuk ezekben a kihívásokban, kérdésekben a véleményünket. Ne a „szerintem” és az „én úgy gondolom” pillanat-embereire hallgassunk! Isten törvényei nem véleményfüggőek! Ha Isten mellett döntöttünk, akkor a megszentelődés útján (a keskeny úton) kell járnunk, akkor pedig a döntéseinket is Isten szava kell, hogy irányítsa!

Jézus nagyon is egyértelmű színvonalat fogalmazott meg a követői számára, amire törekednünk kell. A törekvésünket pedig Ő megáldja. Amikor a lemondás része lesz a választásunknak, amikor a kicsi opció lesz a naggyal szemben, és amikor a „férfivá és nővé” isteni szétválasztás ténye nem bagatellizálható, elavult gondolat lesz számunkra – akkor Isten fiainak neveztetünk emberi létünk ellenére. És ez már a megszentelődés útja!

Gondolkozzunk el azon, hogy minek alapján szoktunk döntéseket hozni. Kitől kérünk segítséget? Mennyire vesszük komolyan Isten parancsait? Minek alapján ítéljük aktuálisnak esetleg elavultnak a Biblia egyes parancsait?

Szeretettel: Kis Lucia

U. i.: Kérlek Titeket, imádkozzatok Kiss Gábor Ádámért, aki autóbalesetet szenvedett és nehéz út áll előtte. Kérlek, hogy a szüleit, testvéreit is vigyétek Isten elé. Köszönöm!

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle