firesz@firesz.sk

2020. november 01. – Társai a szenteknek

Időpont:
2020. nov. 1.


Kedves barátaim,

a minap 91 éves nagyapámmal beszélgettem. Kérdeztem, hogy van, mire ő így válaszolt: "jól vagyok, nincs semmi bajom, de ÖL A MAGÁNY." Mélyen megragadott ez az őszinte vallomás.

Isten válasza életre hív: "Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek..."Ef2,19-22
Isten országában nem vagyok magányos jövevény. Az én ügyem többé nem idegen mások számára. Társa vagyok a szenteknek, Isten népének, és tagja az Ő nagy családjának. Maga Krisztus tartja össze ezt a közösséget, templomába építi bele életünket. Most amikor korlátozva van a látható, tapintható, mennyivel inkább érzékelhetőbbé válik a láthatatlan.

A kaddis (jelentése: szent) régi zsidó ima, amely Isten dicsőítéséről szól. A gyászolók is ezt szokták elmondani a zsinagógában, a gyülekezet közösségében:

"Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.
Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldásra méltó.
Áldott Ő!
Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél emelkedettebben (a megtérés szombatján: és magasztosabban), s mondjátok együtt: úgy legyen.
Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen.
Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen békét számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy legyen."

Minden nehezítő körülmény ellenére, amennyire csak tőlem telik, keressem fel, érjem el a magányos szívűeket, a gyászolókat, és mondjuk el együtt ezt a szent imát. Olvassam hangosan, tudva, hogy Isten jelen van, és az Ő lelki templomában a szentek közösségének része vagyok. Az Ő örök fényessége űzze el a magány sötétjét. Teremjen békesség a szívekben. Áldott Ő!

u.i.: vigyük Isten elé továbbra is a firesz-duna mente közösségét, jövőjét

Szeretettel

ana

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle