firesz@firesz.sk

2020. augusztus 09. - Öröm

Időpont:
2020. aug. 9.


Kedves Imaharcosok!
„Örüljetek az Úrban mindenkor ismét mondom örüljetek.“ Fil.4,4

A fent olvasható igeszakasz talán az egyik legkedvesebb igeszakaszaim közé tartozik. Pál itt fogságból ír - (többször volt fogságban, nem igazán tudjuk melyikből) – továbbá azt is tudjuk, hogy Pál testi értelemben is szenvedett valamiféle betegségben-> „tövis adatott a testembe“.
Mégis ezen körülmények ellenére ott van benne az öröm. Az Úrban való öröm. Én hiszem, hogy bennünk is megvan ez (hívő keresztyénként), de magamon is sokszor tapasztalom, hogy a hétköznapi gondok, váratlan helyzetek még ha csak egy-egy pillanatra is de ki tudnak zökkenteni bennünket örömünkből és békénkből. Sokszor talán teljesen kilátástalanná válhat a helyzet, nem látjuk az út végét.

Gyertek ma imában vigyük mindazokat a dolgokat az Isten elé amik elválasztanak ettől az örömtől és békességtől amit Istentől kaphatunk.

Imádkozzunk:
Drága Mennyei Édesatyánk! Hálásak vagyunk azért a megtartatásért amiben részünk lehet! Köszönjük, hogy itt vagy nekünk és bármikor fordulhatunk hozzád. Hálásak vagyunk azért is, hogy nálunk a koronavírus terjedése sokkal mérsékeltebb mint másutt. Urunk, viszont el kell hogy mondjuk az ilyen dolgok sokszor ki tudnak zökkenteni abból a békességből és örömből ami tőled jön. Így átveszi életünk felett a hatalmat a félelem, a kilátástalanság. Uram meg kell hogy valljam ettől az örömtől és békességtől ami Pálnak is megvolt engem elválaszt az/a.......................................... . Kérünk Urunk, hogy ahogy Pálnak sikerült még a nehéz helyzetekben is benned maradni és örülni, úgy mi is tudjuk ezt megtenni. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg bennünket Ámen!

És Páltól egy személyes bizonyságtételt kapunk (én hiszem hogy ő ezt személyesen megélte), azt mondja:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. „ Fil 4,6-7

Cs.Lali

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle