firesz@firesz.sk

2020. április 26. – Szüntelenül imádkozunk értetek

Időpont:
2020. ápr. 26.


Kedves Barátaink!

Emlékeztető:
Vasárnap 21 órától van lehetőség bekapcsolódni az facebookon szervezett IMAFELHŐ élő adásába, vezetett imaórába, és 21:30-tól pedig az online imaközösségbe. Szeretettel várunk mindenkit!

Szüntelenül imádkozunk értetek

"Amióta ezeket a jó híreket hallottuk felőletek, szüntelen imádkozunk értetek:
azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle lelki bölcsességgel és belátással. Kérjük, hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz, sok örömöt szerezzetek neki, sokféle jó tettet vigyetek véghez, és hogy egyre mélyebben ismerjétek meg Istent. Kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy minden körülmények között állhatatosan és türelmesen helyt álljatok, sőt, hogy mindezt örömmel és hálás szívvel tegyétek." Kolossé 1, 9 - 11 (EFO)

Lassan már két hónapja vagyunk bezárva. Nem találkozunk egymással a megszokott módon, sokan nem is találkozunk egyáltalán. Isten mégis imában elénk hoz embereket. Ilyenkor történhet meg velünk, hogy feltesszük magunkat a kérdést: de miért is imádkozzunk, hiszen nem tudjuk, hogy éppen mi történik a másikkal. Ekkor segítségünkre lehet az, ahogyan Pál apostol imádkozott a kolosséiakért. – Pál ugyanis soha nem találkozott személyesen a kolosséi gyülekezettel, mégis kitartóan imádkozott értük. És hogy mit kért Istentől?
1) Hogy megértsék Isten akaratát, 2) hogy kapjanak lelki bölcsességet és belátást, 3) hogy Istennek tetsző életet éljenek, 4) hogy sokféle jó tettet vigyenek véghez, 5) hogy egyre mélyebben megismerjék Istent, 6) hogy Isten erősítse meg őket minden tekintetben, 7) hogy állhatatosak legyenek a hitben, 8) hogy Krisztus öröme töltse őket be, 9) hogy mindenért hálásak legyenek.

A mai imaórán menjünk Isten elé közösen és imádkozzunk azokért az emberekért, akiket Isten elénk hoz a
• családunkból,
• gyülekezetünkből,
• kormányunkból (a jelenlegi kormányban két mélyen hívő miniszter is van - pénz- és egészségügyi miniszterek - akiknek saját bevallásuk szerint szükségük van Istentől kapott bölcsességre és erőre a jelenlegi nehéz helyzetben).

Ne lankadjunk meg az imádságban másokért, még ha látszólag sokszor eredménytelen is. Isten hallja az imádságainkat és Ő cselekszik. Csak lehet nem éppen úgy ahogy várnánk, de mindig a saját tervének megfelelően. 🙂
"Az imádságban tartsatok ki, legyetek éberek és hálás szívűek." Kolossé 4,2

Legyetek áldottak!

Sok szeretettel
Bögi Eszter és Gergely

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle