2020. április 19. – Szűkölködés és bővölködés :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2020. április 19. – Szűkölködés és bővölködés

Időpont:
2020. április 19. 21.00, vas


Map Unavailable

Emlékeztető:
Vasárnap 21 órától van lehetőség bekapcsolódni az facebookon szervezett IMAFELHŐ élő adásába, vezetett imaórába, és 21:30-tól pedig az online imaközösségbe. Szeretettel várunk mindenkit!

Szűkölködés és bővölködés

„Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.

Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre.

Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.” (Filippi 4, 10-20.)

A minap épp Lackfi János egyik élő videóját néztük a Facebookon. Tőle hangzottak el azok a gondolatok az előbb olvasott ige kapcsán, amik minket is gondolkozásra és számotvetésre késztettek.

A szükség és a bőség állapotát mi sokszor ellentétes állapotként kezeljük. Azt mondta, hogy ő viszont egyre inkább arra a megállapításra jut, hogy ez a kettő nem ellentéte egymásnak, hanem nagyon is szorosan együtt járnak. Az Isten ugyanis a hiányból (valaminek szűkségéből) bőséget fakaszt és fordítva. Sivatagban fakad a víz és a tenger közepén lehet száraz lábbal átkelni.

Az elmúlt hetekben (és még ki tudja meddig) az életünk sok területén szükséget szenvedünk. Ugyanakkor ezt most remek idő arra is, hogy meglássuk, hol mindenhol van egyébként bőség a mindennapjainkban.

Pál apostol tudta, hogy nem csak fizikai adományt kapott, illetve egy kedves barát látogatását. Munkájának gyümölcsét látta beérni. A filippibeli gyülekezet hite indította őket arra, hogy közösséget vállaljanak Pállal nehéz helyzetében is. Ő tudta, hogy ez nem egy figyelmesség csupán, hanem a filippiek részéről egy „jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozat”.

Ha úgy nézünk életünkre, mint Pál apostol, elfogadhatjuk, hogy minden Istentől van. A bőségünket nem azért kapjuk, hogy üljünk rajta. És a szükségünket sem azért kapjuk, hogy csak üljünk benne.

A mai imaórán menjünk Isten elé a következő kérdésekkel:

• Mi az, aminek a hiányát tapasztalom ebben a jelenlegi helyzetben?

• Mi az, amiből viszont hirtelen „sok” lett?

• Amim van, azt hol tudja Isten használni?

• Hol tudja használni mások életében?

• Kérd az Urat, hogy imádság közben mutassa meg, ki az, akinek a szükségét Te is segíthetsz betölteni. (Jegyezz meg minden nevet, akár írd le, aki eszedbe jut imádság közben, még ha furcsának is tűnik elsőre. Aztán tűzd ki célul, hogy a következő hét során megkeresed ezeket az embereket.)

Áldás rátok,
G. B. Ági és Zoleeka

p.s. További olvasásra ajánljuk Cseri Kálmán Mindent megkaptam c. prédikációját, melyből mi is sokat merítettünk.