2019. szeptember 08. – Ránk bízott feladatok :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2019. szeptember 08. – Ránk bízott feladatok

Időpont:
2019. szeptember 8. 21.00, vas


Map Unavailable

“Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?…Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: „Anániás!” Ő így válaszolt: „Íme itt vagyok, Uram… Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia.” (ApCsel 9:3-4, 10, 19-20)

Saul Közeledik Damaszkuszhoz. A damaszkuszi keresztények is imaórákat tarthattak, hogy szabadítsa meg őket az Úr Saultól, hisz Isten népének nagy ellensége volt ő…és mégis közeledik Damaszkusz felé. Bár még ellenséges indulat volt benne az Úr tanítványaival szemben, de már valaki figyeli őt. Krisztus. Isten őt kiválasztotta, Istennek terve volt ezzel az emberrel.

Minden megtérés mögött az áll, hogy Jézus Krisztus megszólít.

Figyeljünk most Anániásra is, akit szintén megszólított az Úr, hogy keresse meg Sault és tegye rá a kezét, és hogy teljen meg Szentlélekkel. Sokszor nem nagy dolgot kell cselekedni, hanem a kis dolgot is el kell végezni. Amit éppen az Úr ránk bízott. Ha egy emberrel kell beszélgetni, vagy meglátogatni, akkor azt is el kell végezni. A kis munka sosem jelentéktelen. Nem tudhatjuk milyen nagy dolgot visz végbe Isten az által is.

Imádkozzunk azért, hogy a ránk bízott feladatokat alázatosan, becsületesen, kifogásokat nem keresve el tudjuk végezni. Imádkozzunk barátainkért, felebarátainkért, tudjunk rájuk szánni időt, és ne féljünk az Úrról beszélni velük.

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő (2Timóteus 4:2a)

Áldjon meg az Úr és használjon eszközül bennünket. Ámen

O.Peti