2019. március 31. – Húsvétra hangolódva :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2019. március 31. – Húsvétra hangolódva

Időpont:
2019. március 31. 21.00, vas


Map Unavailable

Kedves Imádkozók,

Húsvétra hangolódva küldöm Nektek ezt a néhány gondolatot:

“Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”  (Ézsaiás 53:4-5) 

Gyakran elfog bennünket a keserűség, a harag és a kétségbeesés, ha testi/lelki fájdalmat vagy betegséget kell elszenvednünk nekünk/szerettünknek. Talán Te is úgy érzed, senki nem értheti, mi játszódik le benned és nem tud rajtad segíteni. Talán azt gondolom Istent hidegen hagyja mindez.

De Isten ismeri ezt az érzést, ismeri a fájdalmat és szomorúságot, mikor szeretett Fia önként vállalt szenvedését és halálát végig kellett néznie. Az Ő szíve megindul a mi fájdalmunk láttán, ismeri érzéseinket és várja, hogy Hozzá forduljunk. Arra hívlak most titeket, hogy vigyünk egy kicsi gyerek bizalmával a mi mennyei Atyánk elé a legrejtegetettebb érzéseinket, sebeinket, fájdalmainkat és öntsük ki neki a szívünket.

De ne álljunk meg itt! Jézus nemcsak szenvedett, de győzelmet aratott. Kérjük Istent, hogy hozzon változást a mi szíveinkben, érzéseinkben, mert Ő képes arra, hogy megajándékozzon minket azzal a békességgel, amely minden értelmet felül halad. Ne cipeljük tovább egyedül a terheinket, vigyük oda a mi Győztes Istenünkhöz és tegyünk mindent az Ő kezébe!

Kívánom, hogy mindannyian találjátok meg a békességet a küzdelmeitekben!
Sok szeretettel,

Szabina