firesz@firesz.sk

2018. május 20. – Edények

Időpont:
2018. máj. 20.


Kedves Imaharcosok!

"Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb a te szolgálóleányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket az utcában minden szomszédodtól, üres edényeket, de ne keveset." 2 Kir 4,2.

Annyi apró dologra csodálkoztam rá ezekben az igékben. A kérdésekre, hogy mit tehetek érted...? Mi van a házadban? A fülembe cseng, ahogy az Úr kérdezi tőlem is, hogy mi van a kezedben? Mid van, amit megsokasíthatnék, amin keresztül áldásokat adhatnék Neked?

S nem olajat kell kérni az asszonynak. Az nem az ő dolga. Az ő dolga, hogy legyen edény. Számomra ezek az edények az odaszánásom mértékét fejezik ki. Meddig vagyok kész elmenni... Mennyi házat járok körbe edényért? Mennyit gyűjtök össze? Csak annyit tud Isten megtölteni, amennyi edényt gyűjtöttem. "... de ne keveset..."

Imádkozzunk edényekért! Ne féljünk odaszánni az Úr ügyéért az időnket, energiánkat, pénzünket, szabadidőnket, munkánkat. Mert életünk minden területe áldást nyer ezáltal.

Egy előadásban hallottam: Az Isten forrás, melyből annyit merítesz, amekkora merítőedényed van.

Te mekkorával mész a forráshoz?

Szeretettel, Erzsébet

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle