firesz@firesz.sk

2018. június 17. – Hála

Időpont:
2018. jún. 17.


HÁLA

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 1Thesszalonika 5:11-18

Mit jelent a HÁLA? A hálát azonosították már érzelemként, attitűdként, morális értékként, szokásként, személyiségvonásként és megküzdési módként is, ahogy ezt a szakirodalom említi. Ha ezt megválaszoltad önmagadban, hogy számodra mi a hála, akkor felteszem a következő kérdést. Beengeded-e a szeretetet abba a helyzetbe, amelyben éppen most vagy?
Ez az igeveres nagyon megtalál engem, minden nehéz helyzetben. Ott az a szó, hogy mindenért. Szóval, azért is, és akkor is, amikor dühös vagyok, mert … valaki megbántott, megszégyenített, lenézett, visszautasított, nem segített, idegesített, amikor elkeseredett vagyok vagy éppen csalódott, aggódó, nyugtalan, kimerült, amikor éppen minden rendben van, vagy éppen vétkesnek érzem magam? Vagy …. ? Még sokáig sorolhatnám, viszont te is nyugodtan írd le az érzéseidet, mit jelent számodra a MINDENÉRT szó.

Így ír tovább a szakirodalom a háláról: „Bár egyike a leggyakrabban átélt pozitív érzelmeinknek, csak az elmúlt évtizedben került a pszichológiai kutatások látóterébe. Ám hamar igazolást nyert, hogy a hála egyik lehetséges kulcsa a mentális és fizikai egészségnek. A hála gyakorlásával megtanulhatunk örülni azoknak a dolgoknak, amelyek már a mieink és mások értünk tett erőfeszítéseit is felismerhetjük, illetve értékelhetjük. Társas kapcsolatainkban azonban nemcsak a hála átélése, hanem annak kinyilvánítása is kitüntetetten fontos, mint egészségvédő faktor. De vajon hogyan hat a hála kifejezése egyszerre több a „feladó” és a „címzett” érzelmeire, szellemére és testére? Gondolkodjunk el felette. Mert nem hiába írja a MINDENSÉG Atyja és Fejedelme, hogy a hála a mi javunkat szolgálja, és ebben benne van a testi – lelki épségünk is. A hála gyakorlása által gyógyulunk meg. Gyakoroljuk hát!

Feladatként olvassuk el a teljes ötödik fejezetet az első Thesszalonikai levélnek. Áldott vasárnapi elmélkedést és gyógyulást kívánok mindenkinek!

Imádkozó szívvel, JUCA

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle