2017. szeptember 24. - Többlet :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2017. szeptember 24. – Többlet

Időpont:
2017. szeptember 24. 21.00, vas


Map Unavailable

Harcosok!

Háborút vívunk ellenségünk ellen! Háborúzunk, mert van mit vesztenünk. Csatákat vívunk a mindennapjainkban, van, hogy győzünk, van, hogy vesztünk, de ez így van jól. Mindkettőben Isten szeretete nyilvánul meg.
Viszont a csatározások közepette mindig eljön az ideje az útmutatás kérésének, a kérdéseknek, akár a kételkedésnek. Persze miután a kérdezés nagy heve elszállt, a válaszra már nem jut annyi időnk / erőnk / türelmünk. Amire felhívnám a figyelmeteket az a:

Kitartás
Erő
TÖBBLET

Isten válaszol. Előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de a kellő időben megkapjuk az útmutatásunkat.
Első kérdés a KITARTÁSunk. Elég kitartó vagyok-e, hogy a hitem által a holtpontokon túljutva, akár új válaszadási módokon meghalljam a nekem szánt Igét – a ható, cselekvő szót?

Második kérdés az ERŐ. Van-e elég erőm arra, hogy szavakból cselekedetek legyenek? – Persze gondolom ti is észrevettétek, hogy általában nem a könnyebb, szélesebb utat szokta Isten mutatni? 😀 Még jó hogy erőt és bölcsességet mindig kérhetünk Tőle…

A csoda pedig akkor kezdődik, amikor mi, a semmik, beleállunk a feladatba és csináljuk. Elkezdünk cselekedni, és nem csak a mi befektetett energiánkkal megegyező eredmény születik (0 + 1 = 1), hanem annál jóval több! Egy TÖBBLETet kapunk a Szentlélek által, ami elkezd minket tölteni, majd belőlünk túlcsordulóan a körülöttünk levőket is mind elárasztja. Ez az a többlet / szeretet, amire mindenki vágyik.

Így hát imádkozzunk, adjunk hálát, kérjünk elég kitartást, erőt és többletet, hogy Istenhez közelebb kerülve épülést hozzunk magunk, családunk, barátaink, gyülekezetünk, egyházunk életébe!

Többlet…

Vince