firesz@firesz.sk

2017. november 26. - Letenni a terheket

Időpont:
2017. nov. 26.


Letenni a terheket

 

„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.”

Zsidókhoz írt levél 12:1-2

A Zsidókhoz írt levél 11. részében olvashatunk azokról a jól ismert bibliai személyekről, akik nehéz helyzetben is megtartották hitüket. Biztosan volt mindannyiuknak kényelmesebb megoldás is. Erről azonban lemondtak és inkább Istenre hallgattak, Aki „számukra valami különbről gondoskodott” (Zsid 11:40). A 12. rész elején az ige minket is felszólít, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és megkörnyékező bűnt.

Imádkozhatunk most azért, hogy észrevegyük és le tudjuk tenni ezeket a terheket. Megfelelni akarás, elvárások, lustaság és egyéb nagy, vagy akár apró-cseprő dolgok. Annyira részévé válhatnak az életnek, hogy már észre sem vesszük, nem is zavarnak. Miután pedig felismerjük és lerakjuk, felnézhetünk Jézusra és megláthatjuk azt, amit az Úr nekünk is elkészített.

 

P. Gergely

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle