firesz@firesz.sk

2017. május 21. - Nyilvánvalóvá legyenek

Időpont:
2017. máj. 21.


„Amikor Jézus továbbment meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: ”Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy NYILVÁNVALÓVÁ LEGYENEK RAJTA ISTEN CSELEKEDETEI.”
János 9, 1-3

Drága imádkozó testvéreim,

engedjük meg, hogy a mi görcsös, merev, kegyes, elmélkedő és még sorolhatnám, gondolkodásunkba bevilágítson a fény a Világ Világossága, mert nagy szükségünk van erre. Nekünk is! Az Ő ma élő Tanítványainak is!
Jézus itt mindkét feltevést („ez vagy a szülei”) elutasítja, és arra utal, hogy minek magyarázni a sötétséget ott, ahol kigyulladt a fény. Arról beszél, hogy Isten cselekedeteinek kell nyilvánvalóvá lenni.
Isten cselekvő - nem pedig egy kegyesen elmélkedő Isten. (Jézus mondja) Nekünk annak a dolgait kell cselekedni, Aki elküldött Engem. Nem azt mondja, hogy nekem, hanem nekünk kell cselekedni, Az Ő ma élő Tanítványainak is!
A Világ Világossága nem azt tartja fontosnak, hogy ki, miért vagy mikor jutott bajba, hanem azt tartja fontosnak, hogyan juthat ki belőle.
Mi emberek ilyet is szoktuk mondani: „Én előre megmondtam,… én előre tudtam,…stb. Inkább mondjuk azt: hogyan segíthetlek ki belőle. Sajnos én is már sokszor kimondtam, hogy „az a te bajod, hogy …. - DE!!!! Folytassuk úgy ezt a mondatot (mától), hogy VAN KIVEZETŐ ÚT! Mert a VILÁG VILÁGOSSÁGA nem hátrafelé, hanem előre világít. A jövő felé nem a múlt felé. A megtisztult élet felé, az ÚJ ÉLET felé VILÁGÍT nem a bűnös élet felé. Ezért az, aki már egyszer kilépett a sötétségből, és belépett az Ő világosságába, az ne nézzen többé hátra!!!
"Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Lukács 9,62. Aki szüntelen a megbocsátott és elhagyott múltjával foglalkozik, az nem jár világosságban. Ez azt jelenti, hogy akinek Isten megbocsátotta bűneit, az bocsásson meg önmagának is. Mert aki önmagának nem tud megbocsátani, mert úgy érzi, hogy „nincs még egy ilyen bűnös ember a világon”, mint ő, akkor ez már nem „alázat”, hanem „gőg”. Mert ez olyan nagyon nagy csapda a Sötétség oldaláról. Hogy ha már nem lehetsz a legtisztább, akkor légy a legbűnösebb. De mi az, hogy Isten megbocsátott, DE te NEM bocsátasz meg önmagadnak?! Nagyobb vagy talán az Istennél ??? Talán te vagy az isten??

A Világ Világosságának az a fontos, hogy mivé lehetünk, nem pedig, hogy mik voltunk. Így válhatunk mi is a világosság fiaivá, az Isten FIAIVÁ, nem gyermekeivé. Aki pedig fiú az nem kisgyermek többé, hanem munkatárs. Ahogy Pál apostol is írja az 1 Korintus 3,9 ben: „mi Isten munkatársai vagyunk.” Krisztus nem csupán arra hív, hogy ÉRTE dolgozzunk, hanem arra, hogy VELE EGYÜTT.
Éljünk úgy, hogy másokat a világosságra vezessünk. Mert ahol világosság van, ott nem lehet eltévedni, nem lehet célt téveszteni. Így a mi életünk sem lehet céltalan többé, ha Krisztusban vagyunk. Mert azért születtünk VAKON, hogy Krisztus meggyógyítson és NYILVÁNVALÓK LEGYENEK RAJTUNK ISTEN CSELEKEDETEI.
(Dr. Gyökössy Endre-Gyógyulj meg, hogy gyógyíthass).

Imádkozzunk azért, hogy
1. AKARJUNK másokat a világosságra vezetni,
2. akarjunk Krisztus munkatársai lenni
3. imádkozzunk Lelkipásztorainkért, Vezetőinkért, Elöljáróinkért
4. munkatársainkért a szolgálatban
5. a Fireszért és a Firesz alkalmakért, Lélekzetvétel táborért
6. Csillagpontért és az IMAsátorért

JUCA

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle