firesz@firesz.sk

2017. február 05. - Vágyakozás

Időpont:
2017. febr. 5.


Kedves Imaharcosok!

Nemrégiben felbukkant egy távoli festőművész a rokonságban, aki az unokatestvéreket megajándékozta egy-egy festménnyel. Az egyik festmény valamelyiküknek nagyon tetszett, így mi lettünk az ajándékozottak. Először nem nagyon tetszettek a sötét lehangoló színek az egyébként szép tájképen... a kép egy erdei tisztást ábrázol, szarvasok mennek inni a vízhez a készülődő viharfelhők alatt. Amikor megpillantottam az inni vágyó szarvasokat, eszembe jutott az ifjúsági ének:

'Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik hozzád.
Lelkem repes az élő Úr felé, Mikor jössz el, hogy elvigyél.

Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem.
Szomjaztam én az igazság után, s nem tudtam, hogy Ő rég vár rám.

Szelid hangja megragadott és felemelt, magához vont.
Kiválasztott, hogy meglássam arcát, ó Jézus jöjj, úgy várunk Rád.'

Megfogalmazódott bennem, hogy imádkoznom kell azért,hogy én is mindig így akarjak vágyódni az élő Isten után, hogy ez a vágyakozás Isten után meglegyen bennem. Tőle várjam... Neki tegyem le... Neki köszönjem meg...
Már nem volt kérdés,hogy kitesszük-e a képet, mert hiszem, hogy maga az ÚR küldte ajándékba, hogy minden reggel, mielőtt útnak indulok, a folyosón szembe találom magam a festménnyel, amin keresztül az ÚR arra int, hogy Őhozzá folyamodjak mindig, minden időben..., mert Ő engem megkeresett, magához vont, hogy meglássam arcát.... és minden nap szelíden hívogat, szava felemel és segít végigmenni az úton, amit kijelölt nekem.

Gondolkozzunk el és vizsgáljuk meg magunkat.

Milyen vágyak vannak bennem? Mik hajtanak? Testiek /anyagiak, lelkiek, szellemiek... s az ÚR kezébe simulnak? Ő segít tájékozódni köztük, hogy mi az, ami javamra/javunkra van, aminek most van ideje, aminek várnia kell még.

Mi / Ki után vágyakozom leginkább? /Most is oly nagyon/ vágyom az ÚRisten szavára/igéjére? Mert nélküle elveszett vagyok, ...felfuvalkodik a szívem, vagy elcsüggedek.

Minden nap várom, hogy Ő mit szól a dolgaimhoz? Mennyire számít az Ő véleménye?

Vágyok az Ő biztatására, figyelmeztetésére, feddésére, megerősítésére, ígéretére? Istennek vagy az embereknek akarok megfelelni? Az ÚRisten elé fogok állni egykor.

Vágyom a kijelentésére az életemre nézve? Rá merek / akarok hagyatkozni? Ő tudja, mi van a javamra... én csak sejthetem valamelyest.

Vágyok hálát adni az ÚRnak? Az Ő kezéből fogadom a dolgokat minden nap? A rossz időkben is? És kezébe is teszem le azokat?

Vajon talál-e hitet bennem, ha visszajön az ÚR Jézus Krisztus? Ma?!
Várom Őt/ kész vagyok Vele találkozni? Le van rendezve az életem Vele? Akár ma is elé tudnák állni, ha szólít?

Békességem van benne?

63.zsoltár
"Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár víztelen föld. így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem."

Az ÚRisten segítsen mindannyiunkat el Őhozzá.
Szeretettel, B.I.

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle