firesz@firesz.sk

2017.április 16. - Kitartani a hitben

Időpont:
2017. ápr. 16.


Húsvétot ünneplő kedves Imaharcosok!

A virágvasárnapi robbantások kapcsán az elmúlt napokban többször eszembe jutottak hitükért üldözött testvéreink. Szégyenlem magunkat, ha arra gondolok, hogy ők örömmel, húsvéti bizonyossággal a szívükben ünnepelnek, annak ellenére is, hogy nem tudhatják visszatérhetnek-e hajlékaikba? Tömegesen vonulnak templomaikba, miközben tudják, hogy veszélyben az életük.
E közben mi a helyzet nálunk?
Jó esetben az ünnepek alkalmával félig töltött templomok. Sorra gyártjuk a kifogásokat, hogy miért nem megyünk el az Istentiszteletre és gyülekezeti alkalmakra. Azon gondolkodtam, hogy vajon, ha ma mi élnénk üldözések között, a mi templomainkat robbantanák sorra, hányan lettek volna ott a mai, vagy holnapi húsvéti istentiszteleteinken? Félek, hogy nagyon kevesen.

Pedig meg van írva: „Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd” (Jn ev 15,20)

Imádkozzunk az üldözött testvéreinkért, szerettüket gyászolókért és üldözőik ébredéséért, valamint a mi vidékünkön élő keresztyének erősebb hitéért, lelki ébredésért!

A mi feltámadott Urunk adjon erőt nekünk, hogy bármi is ér bennünket, mindvégig kitartsunk a hitben!

D.E.Kamilla

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle