firesz@firesz.sk

2016. november 06. - Gyümölcstermő élet

Időpont:
2016. nov. 6.


Kedves Imaharcosok!

"Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében."

Hiszem, hogy bennünk van a vágy, hogy gyümölcstermő életet éljünk. Azért is imádkozunk hétről hétre így közösen is, mert tenni szeretnénk, növekedni szeretnénk, nem szeretnénk tétlenek lenni. Sokszor azonban nem tudjuk, mit is kéne tenni. Megrekedünk valahol. Vakokká válhatunk. A napokban én is így kiáltottam az Úrhoz: Uram, mit kell tennem? Mit vársz tőlem? Hogy lehetek áldássá? Ezt a választ kaptam:

"...Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról." 2 Péter 1:2-9.

Egy másik fordítás szerint... "...a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet."

Imában hozzuk Isten elé ezeket a dolgokat, vizsgáljuk meg hogy állunk életünkben az:

- erénnyel/jó cselekedetekkel
- ismerettel/tudománnyal
- önuralommal/mértékletességgel
- tűréssel/türelemmel
- kegyességgel,
- testvériséggel/atyafiakhoz való hajlandósággal
- szeretettel.

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében.

Áldott gyümölcstermést!
Erzsébet

IMAKÉRÉS:

Szeretnénk kérni, hogy imádkozzunk ezen a hétvégén azért a 43 fiatalért is, akik eljöttek a Tinihétvégére. Sokuknak ez az első, vagy a második ilyen táboruk - így most szeretnénk, ha konkrétan azt vinnénk Isten elé, hogy megtapasztalják Őt a hétvége alatt. Értsék és érezzék, hogy a téma róluk/nekik szól, hogy Jézus értük is meghalt. Hogy ez ne maradjon a számukra csak valami távoli nagy igazságnak, hanem a hétvégén éljék át ennek a jelentőségét.
Köszönjük az imákat!

Ági

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle