firesz@firesz.sk

2016. április 16. - Szolgálat a konfirmandusok felé

Időpont:
2016. ápr. 16.


Gyülekezeteinkben most zajlanak az utolsó nagy hajrák a konfirmandus-vizsgák előtt. Több egyházmegyében konfirmandustalálkozók, ifjúsági napok szerveződtek, hogy a fiatalok valóban bekapcsolódjanak a közösségekbe, ne vesszenek el a nagyvárosok és a kisfalvak sűrűjében.

Feleségemmel együtt hat éve szolgálunk a rozsnyói gyülekezetben és mindig nagy imatéma bennünk és közöttünk a konfirmandusok élete és szolgálata.

Pál apostol így ír Timóteus életéről és buzdítja őt: „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 6,12)

  1. Imádkozzunk a konfirmandusainkért, akiknek bizony harcolni kell minden téren. Legyenek az iskolatársaik között, vagy épp a családban, ahol legtöbbször a nagymama ajándéka a vonzóbb, mintsem az Úr hajléka. Imádkozzunk azért, hogy ez a harc Jézus Krisztussal történjék. Jézus Krisztus, egy Mesterünk segítse őket betagolódni a közösségbe.
  2. Imádkozzunk azért, hogy egy céllal tagolódjanak be gyülekezeteinkbe: az örök életnek a megragadásáért. Az Úr Jézus Krisztus által felkínált ígéreteket lássák a közösségben, ne pedig az önös érdekeiket.
  3. Imádkozzunk azért, hogy hitvallástételük szép, jó, kedves, vonzó, nyájas, helyes, tisztes, derék (a görög nyelven ennyi mindent jelent a szép jelző az igében) legyen. Hogy ne csak szépen mondják a válaszokat, hanem igaznak is tartsák az elmondott kérdés-feleletet. Hitvallástétel legyen az ajkukon, ne csupán felmondása az ismeretnek, mert a hitvallástétel nem számtanpélda helyes megfejtése, hanem igaz meggyőződés Krisztus és az ő áldott műve felől érted és értem.

 

Áldott imaalkalmat kívánok mindenkinek.

  1. Zsolti.
Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle