firesz@firesz.sk

2015.szeptember 27. - Mit csinálsz itt...?

Időpont:
2015. szept. 27.


Kedves Imaharcosok!

"...ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! 5Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! 6Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. 7Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! 8Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. 9Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés?...1.Kir 19.

Próbálj meg válaszolni a következő kérdésekre!

- Te most milyen pusztában érzed magad?

- Hová kuporodtál le fejedet térdeid közé temetve?

-  Mi az ami elől inkább elfutottál/elfutnál?

- Mi az ami folyamatosan elveszi az erődet?

- Mi az amiben azt érzed, nem vagy jobb elődeidnél?

Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. 12A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott...Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt... (Illés neve helyett tegyük a saját nevünket)?

Válaszolj az Úrnak! Most ezen az imaórán. Halld meg azt a szelíd hangot, mellyel új feladatot ad, új erőd ad! Így szól hozzád:

"Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. 28Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. 29Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 30Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."Ézs.40:27.

3 PERC - ehhez kapcsolódóan október első vasárnapján, október 4-én 24 ÓRÁS IMALÁNCOT tartunk az európai menekült helyzetért, bölcsességet, tisztánlátást kérve Istentől a magunk, családunk, nemzetünk számára. A feliratkozásra való táblázatot a következő imatémával küldjük. Készüljünk imában!

Szeretettel és imádsággal, Erzsébet

Visszajelzés imameghallgatásról, dicsőség az Úrnak!

"A kislány, akiről írtam imakérést: miután kiesett az ablakon, helikopter nem tudott jönni érte, gyorsmentő is csak 20 perc után az időjárás miatt. Két helyen betörött és bevérzett a koponyája, amit nem is tudtak műteni, csak antibiotikumot kapott. De hála az Úrnak 10 nap után olyan jól volt már, hogy hazaengedték, de az mondta az apukája, hogy már egy hét után a kórházi ágyon ugrált, annyira elemében volt 🙂

Szóval hála Istennek minden rendben, a csodák sora egy bejegyzéssel több 🙂 Balázs

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle