firesz@firesz.sk

2015.szeptember 13. - "Oszloppá teszem..."

Időpont:
2015. szept. 13.


Kedves Imaharcosok!

A minap rápillantottam falinaptárunkon az egyik Igére, ahol ez áll: „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé,felírom rá az én Istenem nevét” (Jel 3,12).

Nem cseng ismerősen? Bocsánat, hogy én is elkalauzollak titeket Salamon templomépítéséhez, de ott valami hasonlóról olvashatunk: „Azután felállította azoszlopokat a templom csarnoka elé. Felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezteJákinnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Boáznak.” (1Kir 7,21)

Jákin azt jelenti: Ő (Isten) megerősít, megalapoz, ad tartósságot; szilárd.

Boáz: erő van benne; erősség Ura.

Augusztusban, gyülekezeti kirándulás alkalmával megnéztük az Esztergomi Bazilikát. Az első dolog, ami a látogatókat fogadja, az szintén egy hatalmas oszlopsor. Amikor az ember közvetlen a tövében áll, eltörpül, és mikor feltekint, az oszlopok valamiféle hatalmat, nagyságot, szilárdságot… sugároznak.

Az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy az emberek, amikor rám néznek, velem találkoznak, beszélgetnek, vajon észre vesznek-e rajtam valamiféle „kisugárzást”? – s itt nem külső, „felpumpált”, szemeket gyönyörködtető testi külsőre gondolok. Látják-e rajtam, hogy az én életem Istenben megalapozott, megerősített, hogy Ő ad az én életemnek gerincet, Ő tartja meg az én életemet Jézus Krisztusban, Ő ad szilárd hitet Fiában…, hogy azért van bennem, törékeny cserépedényben erő, mert az erősség Ura Lelke van bennem…?

S még valamit: az oszlopok tetejét gránátalmák sokasága díszítette, ami a termékenységet, a gazdag gyümölcsözést fejezte ki. Mondhatjuk: az oszlopok gazdagon termő gyümölcsfákat is szimbolizáltak.

Imádkozzunk azért, hogy a fentebb felsorolt „jellemzők” minél jobban meglátszódjanak életünkön, mert csak így tudunk gazdagon teremni lelki gyümölcsöket Urunk dicsőségére és embertársaink javára, hogy ne csak „külsőre” legyünk vonzóak, szemeket gyönyörködtetőek, hanem szavaink és tetteink tudjanak lelkeket táplálni, erősíteni és menteni.

Az Úr áldjon Titeket!

Szeretettel: adrián

U.i.: 3 perc

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle