firesz@firesz.sk

2015. október 18. - Áldottak vagytok!

Időpont:
2015. okt. 18.


Kedves Imaharcosok!

 

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, a szerint, a mint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, A kiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Efézus 1: 3-7)

 

Nagyon sokat gondolkodom mostanában ezen az igén, és mindig hálaadásra indít. Milyen nagyszerű, hogy Isten már megáldott minket, múlt időben, minden lelki áldással, nekünk csak el kell vennünk Tőle napról napra. A világ teremtése előtt kiválasztott, elhívott, megigazított, Fiává fogadott! Annyira örülök, hogy napról napra jobban megismerhetem Istent, és Vele járhatok, hiszen sajnos az emberek nagy része nem ismeri fel, hogy szükségük van Rá, vagy éppen nem látnak rá arra, hogy rossz helyen vannak.

Isten csak azért tette velünk ezt, mert Neki így tetszett, mert Ő szuverén, de emellett jó és szerető Atya is, abban leli örömét, ha megajándékozhat, megbocsáthat, és a kegyelmét kiáraszthatja ránk. Micsoda lehetőség és micsoda ajándék ez számunkra!

 

A másik dolog, ami nagyon hangsúlyos számomra az utóbbi időben, az a gondolataink megváltoztatása. Isten igéje szerint kell gondolkodnunk a mindennapokban, a legkisebb dolgokban is. Imádkoznunk kell, hogy Isten változtassa meg gondolkodásunkat Neki tetsző módon, de emellett nekünk is „meg kell változnunk elménk megújulása által”, tehát akarnunk kell ezt és tennünk kell érte! Mindegy, hogy magunkkal vagy másokkal kapcsolatos gondolatokról, helyzetekről, múltbeli vagy jövőbeli eseményekről, félelmekről, stb. van szó, Isten azt várja, hogy az Ő igéje szerint vizsgáljuk meg és gondoljunk ezekre. Ez azt jelenti, hogy: „ amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.” Ezt nem egyszerű a gyakorlatban alkalmazni, biztosan tudom : ) De nem lehetetlen, és ha ezen valóban igyekszünk, akkor rengeteg gyümölcsöt fogunk aratni.

 

A harmadik, és utolsó, ami foglalkoztat, az a hitelesség. Nagyon szép, amikor együtt vagyunk egy közösségben és dicsőítünk, örülünk, szeretetteljesek vagyunk, de ezt a mindennapokban is meg kell élnünk. Sajnos néha saját magamon, és sok-sok megtért társamon nem ezt látom, hanem azt, hogy a gyülekezetben hallott tanítások és viselkedés nem jutnak ki onnan, nem éljük meg azt, amit az Ige szerint kéne. Egyre kevesebb olyan keresztényt látok magam körül, aki mindenek felett törekszik az Isten szerinti életre.

 

Összefoglalva:

  • adjunk hálát az Úrnak, hogy ismerhetjük, hogy tart a kegyelmi idő, és kész tanítani, használni bennünket, és hogy az Ő gyermekei lehetünk,
  • imádkozzunk, hogy Szentlelke által az igék, tanítások megmaradjanak a fejünkben, szívünkben, és ezek szerint tudjunk gondolkodni,
  • és könyörögjünk azért is, hogy mint keresztények hitelesek legyünk, valóban meg tudjuk élni a hitünket, és ez vonzó legyen a még nem megtértek számára.

 

Áldottak vagytok!! : )

 

Szeretettel,

Csilla

 

 

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle