firesz@firesz.sk

2015. május 4. - Előtted, vagy utánad?

Időpont:
2015. máj. 3.


Kedves Imádkozók!

"Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izráel fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt általmentek volna. Lőn pedig három nap múlva, hogy általmenének a vezérek a táboron; És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről és menjetek utána. Csakhogy legyen köztetek és a között mintegy kétezer singnyi távolság; közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az útat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ez előtt. Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csudákat cselekszik köztetek. A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt.Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek" (Józsué 3,1–7).

"...Ha fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván: Mire valók ezek a kövek? Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az; hogy féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben" (Józsué 4).

Ahogy Izrael népének, nekünk is sokszor kell olyan úton járnunk, amelyen nem jártunk még azelőtt. Keresztezik olyan gondok, nehézségek útjainkat, melyek hatalmasabbaknak tűnnek erőnknél, mint egy hömpölygő folyóvíz.

Hol állsz most Te? Igen, Te!

  • A folyó előtt, vagy után?
  • Vagy csak egy lépés választ el, hogy beletedd a lábad és meglásd az Úr csodáit?
  • Vagy épp most kelsz át a folyón? Épp veszed fel a köveket a folyó mélyéről?
  • Vagy épp a kövekből épített hálaáldozat mellett adsz hálát Uradnak a szabadításért?

Bárhol is állsz, tudnod kell, hogy Isten veled van, ahogy akkor Józsuéval, csak kövesd Őt! Ő tudja merre kell menni, és tudja, hogyan fogja felszárítani előtted a folyókat!
Imádkozzunk ma azért, hogy Isten szárítsa fel előttünk azokat a nehézségeket, melyek elválasztanak bennünket az "ígéret földjétől"!
Imádkozzunk tisztaságért, hogy valóban meglássuk azokat a csodákat, melyek Isten tartogat a számunkra!
Imádkozzunk hálaadó szívért, hogy tudjunk mi is mindenkor emlékezni a szabadítására!
3 PERC az üldözöttekért, és a katasztrófákat átélt emberekért!

Áldott vasárnapot!
Erzsébet

u.i. Folyó

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle