2015. július 19. – Közel és távol :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2015. július 19. – Közel és távol

Időpont:
2015. július 19. 21.00, vas


Map Unavailable

Kedves Imaharcosok!

“Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, aki a két nemzettséget eggyé tette és az Ő testében lebontotta a válaszfalat az ellenségeskedést…” (Efézus 2,12).

Nagy áldás az az életünkben, mikor az Isten személyessé válik számunkra. Mikor a mában, a mostban érzem, hallom, láthatom, ahogy munkálkodik életemben.

Sokan azonban körülöttünk nem tudják még mit jelent ez. Nem ismerik életük megoldását Krisztusban, aki által közel kerülhetünk az Atyához.

A nyár is egy olyan különleges alkalom, hogy akár táborokban, akár gyülekezeti hétvégéken, napközis táborokban azok akik “távolvalók”, “közelvalókká” legyenek Isten országának. Minden nagy felelősség, szellemi harcok, és sok küzdelmek árán történik.

Ezen az imaórán imádkozzunk a nyári lelki alkalmakért, azok áldásaiért, csodáiért, hogy életek változzanak meg, hogy emberek térjenek az Úrhoz gyülekezeteinkben, családunkban, baráti közösségeinkben!

Uram, sugaraid világítsanak be a kőkemény, hideg szívekbe is kérünk!

Erzsébet

Imakérés:

  • Ima és böjtlánc folyik a Výtokyban augusztus 3-8-ig megrendezendő Firesz – Duna Mente TINITÁBORÁÉRT. Bátorítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az imaharcba, a fiatalokért, akik eljönnek majd, hogy legyen találkozásuk az élő Krisztussal, s a vezetőkért, hogy Isten adjon bölcsességet a szólásra, a vezetésre, szeretetet az odafordulásra, erőt a teherhordozásra! Köszönjük!
  • A nyárral esküvők sora is elkezdődött, kérjük Isten áldását az ifjú házasok életére, s imában hordozzuk őket, s adjunk hálát értük. 🙂

Még senki nem szólt hozzá...