firesz@firesz.sk

2014. december 14. - Tolerancia?

Időpont:
2014. dec. 14.


Kedves Imaharcosok!

"Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok" (Máté 10,16).

Sokat találkozom mostanában a "tolerancia" kifejezéssel. Valahogy még többször, több helyen és több témában jön elő, mint eddig.

Azt vettem észre a környezetemen, hogy mint keresztyén embertől, még inkább elvárják, hogy rendelkezzek ezzel az erénnyel. Sokáig azt gondoltam, hogy ez jó. De az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy egészen más elképzelések léteznek erről a dologról. Gyakran érzem úgy, hogy a tolerancia inkább a megalkuvást jelenti. Balga hallgatást, amikor szólni kéne. De mit is értek ez alatt? Azt, hogyha netalántán nem értek egyet valamivel, és ezt ki is nyilvánítom, már nem vagyok toleráns? Ha a Biblia szerinti bűn fölött nem húnyok szemet, esetleg szóvá is teszem, nem vagyok toleráns? Ha az Isten szerint helytelen, de emberi logikával „megmagyarázott“ bűnnel nem tudok azonosulni, nem vagyok toleráns? Egy nemrég folytatott beszélgetésben fogalmazódott ez meg leginkább:

"Pedig az Isten szeretet! És mint így érző lény, nem fog ítélkezni! Mert Jézus is mindenkit elfogadott, befogadott! Ő toleráns! És egyébként is, miért szólnék bele más életébe, aki gondolkodó, felnőtt, felelősségteljes ember?"

Igen, az Isten maga a szeretet, de igazságos is. Jézus nem mentség a bűneinkre, hanem megment belőlük. Nem legalizálja, hanem megszabadít, hogy menjünk, és többé ne vétkezzünk. Jézus áldozata nem a bűnök tolerálására nyitott lehetőséget, hanem a bűnbánatra, az örök életre. Embertársainkért pedig felelősek vagyunk, mint egy közösség tagjai.

Imádkozzunk azért, hogy:

  • tudjunk szeretettel, szelíden toleránsak lenni, de okosak is, és nem megalkuvók
  • hogy amikor kell, ne maradjon néma a szánk
  • hogy közösségként tudjunk élni, tudjuk egymást megdicsérni, de ha kell, szeretettel figyelmeztetni, megfeddni
  • legyen erőnk az Isten szerinti értékrendhez tartani magunkat, és bölcsesség, hogy ezt tudjuk nyíltan vállalni, és ne csak magunknak szóljon
  • hogy a karácsony valódi üzenetét nyíltan, tiszta szívvel tudjuk megélni, és bátorságért, hogy ezt tudjuk hirdetni.
  • 3 perc azokért az üldözöttekért, akik azért szenvednek, mert Isten szeretetét és Jézus szabadítását vallják, és a környezetük ezt nem tolerálja.

Sz. Eszter

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle