firesz@firesz.sk

2014. április 6. – Felhő

Időpont:
2014. ápr. 6.


Kedves Imaharcos!

Mi jut eszedbe a felhőről?
Talán legelőször az eső, hideg, homály, ború. Tovább gondolkodva lelki értelemben pedig talán a próba, amin most mész át, kilátástalanság, bizonytalanság, sötétség, bűn terhe, harag napja...
A Bibliát lapozva feltárult előttünk egy másik oldala is a felhőnek."Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek" (2Móz 13,21).

"És az Úr dicsősége szálla alá a Sinai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át; a hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből" (2Móz 24,16).

Az Úr jelenlétének a jeleként. Az Ószövetségben a felhő volt Isten jelenlétének jele. A felhőoszlop vezette a népet és járt a nép előtt a pusztában. Belőle hullhatott az áldás esője, nyomában tárulhatott fel a szövetség jelképe a szivárvány.
"Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát. És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jöve én belém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, aki szól vala nékem" (Ezékiel 1,28;2,1-2).
A mai imaórán kérjük Istent, hogy jelenjen meg életünk felhőiben az Ő dicsőségében. Imádkozzunk azért, hogy mutassa az utat és újítsa meg szövetségét velünk. Állítson lábra, és beszéljen velünk!
Áldott imaórát, lélegzetvételt! 🙂

Imakérés - Hálaadás

  • H. Veronika hálás és örömteli szívvel írta nekünk, hogy édesapja sikeresen túl van a műtéten, és Istennek hála minden rendben van. Köszöni nagyon az imatámogatást, áldást kíván mindannyiunkra! Az imaórán adjunk hálát Istennek ezért a nagy kegyelméért és áldásáért! 🙂
  • Imáinkban hordozzuk a Magyarországon zajló választásokat! Isten adjon bölcs és istenfélő képviselőket, vezetőket, és adjon megtérést, ébredést, Istenhez fordulást az országnak!

Áldott nyugalom napját, békességben, örömben teli napokat!
Szeretettel, az imasarok szolgálói nevében,
Erzsébet

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle