firesz@firesz.sk

2013. szeptember 8. – FI-LA

Időpont:
2013. szept. 8.


Kedves Imaharcosok!

Az eheti témánk legyen a már közelgő FI-LA. 
 
Én még sosem szerveztem tábort, és igazság szerint el sem tudtam képzelni, mennyi aggodalmaskodással jár. Amikor belevágtunk, rettegtem, hogy ilyen kevés idő alatt, az én tapasztalatlanságommal vajon mi fog kisülni belőle, jó társ leszek-e a többi szervezőnek, és nem csak egy egy helyben álldogáló emberke, aki nem találja a helyét, csak az útjában van mindenkinek.... Hát az Úr ezt teljesen máshogy gondolja! Annyi segítséget adott eddig, akár Rajtatok keresztül, akár más úton, hogy nem győzök rácsodálkozni, mennyi mindent elér az ő kommunikációs hálója, és milyen jól tudja minden egyes bárányáról, kinek mihez van tehetsége.
  1. Imádkozzunk azért, hogy a táboron Isten áldása legyen, és az Ő Szentlelke jelenlétében tudjuk eltölteni a hétvégét.
  2. Imádkozzunk a szervezőkért és a háttéremberekért, hogy elsősorban az Úrhoz forduljanak segítségért, ne aggódjanak feleslegesen, valamint, hogy minden apró-cseprő szervezési kérdés letisztázódjon.
  3. Imádkozzunk az előadókért, akik elvállalták, hogy ennyi fiatal előtt beszélnek személyes tapasztalataikról. Kérjük az Urat, hogy adjon nekik bölcsességet, nyugodtságot, türelmet, és kérjük, hogy ez a hétvége számukra is legyen felüdülés, elszakadás a hétköznapoktól, közösség egymással és az Úrral.
  4. Imádkozzunk a résztvevőkért, hogy nyílt szívvel tudjanak érkezni, hogy a jó társaság mellett mindenki tudjon időt szakítani személyes csendességre, hogy maradandó élményekkel gazdagodva távozzanak.
Adjunk hálát Isten embereiért, és az Ő munkájáért, hogy semmit nem a magunk erejéből kell győznünk ezen a világon, hanem az Úr határtalan szeretetével segít meg minket.
"A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz" (1Kor 12,4–6).
 
"Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test" (1Kor 12,18–20).
 

szeretettel, Hanna

u.i. 3 PERC: az ÉlesztŐ végén elhangzott kérés alapján: szánjunk heti három percet az Ipolyságtól Nagykaposig húzódó területen élő emberekért. Mindazokra, akik szintén vágynak az élő Igére, élő közösségre, jóra vivő változásra maguk körül, nem csak pangásra és reménytelenségre. Azokra, akiknek az Úr szintén teljes életet szán, minden emberi nehézség, szociális és jogi helyzet ellenében. Legyen reménységük, hitük és szeretet, amely mindent legyőz.

Tegyük ki a gyapjút, imádkozzunk két éven keresztül heti három percet ezért a területért, ezekért az embereket és nagy hittel várjuk, lessük, örüljünk, mit fog az Úr elindítani! Mert számára semmi sem lehetetlen!

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle