2013. szeptember 29. – A megpróbáltatások áldásai :: Fiatal Reformátusok Szövetsége

2013. szeptember 29. – A megpróbáltatások áldásai

Időpont:
2013. szeptember 29. 21.00, vas


Map Unavailable

Kedves imaharcosok!

Mindannyian úgy éljük az életünket, hogy különböző testi, érzelmi és lelki hatások érnek bennünket! Egyszer úgy érezzük, fent vagyunk a “hegyen” és minden nagyszerű, a teremtett világ gyönyörű, az emberek kedvesek, az Úr áldásában élünk … máskor azon tűnődünk, hogy miért ilyen nehéz az élet, miért viselkednek így velünk az emberek, miért nem törődik velünk az Úr, miért érdemlem ezt a sok megpróbáltatást … A “hegyen” jó lenni, beszéljünk inkább a szakadékról …

Jó lenne ha meg tudnánk érteni és hittel el tudnánk fogadni, hogy Isten Igéje, ígéretei “megbízhatók és igazak” (Jel 21,5)! Márpedig Ő azt mondja:  “Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál …” (Róm 8,28a) Ez azt jelenti, hogy minden, ami velünk történik a JAVUNKRA VAN! Meg kell tanulnunk bízni Istenben és túlnézni azokon a dolgokon, amik megviselnek bennünket. Tudatosan elgondolkodni azon, hogy Isten mire akar engem ezzel megtanítani és lelki örömmel várni az eredményt. Mert ugye tudom, hogy valami jót akar megmutatni :O)

“…a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által” (Róm 5,3b–5). Természetünknél fogva arra vágyakozunk, hogy ne legyenek nehézségeink, hogy felhőtlen, vidám, sikerekben gazdag … életünk legyen. Fel is ütötte a fejét a “siker evangélium”: meggyógyulsz, gazdag leszel, sikeres leszel … A Biblia üzenete összességében nem ez! Hanem? Lelki egészség, lelki gazdagság, gyümölcstermő élet … a többi, ha az Úr úgy gondolja, ráadás!

Nagyon is nagy szükségünk van a megpróbáltatásokra, hogy kipróbáltak legyünk… (Róm 5,3b–5). A próbák teszik kipóbálttá, erőssé, hitelessé az Istenhez fűződő kapcsolatunkat. A próbákban lenni lehet, hogy nem olyan kellemes, de arra, amit eredményez, arra nagyon is nagy szükségünk van! Amennyiben megtanuljuk az örökkévalóság szemszögéből nézni az életünket, teljesen másként tekintetünk nehézségeinkre, próbáinkra!

  • Kérjük az Úrtól, hogy tanítson meg bennünket bízni az Ő ígéreteiben, jóságában, akkor is, amikor éppen nem mennek olyan flottul a dolgok!
  • Kérjük az Úrtól, hogy adjon érett hitet, ami nem a gondnélküliségre vágyakozik, hanem a gondok között is Őhozzá ragaszkodik!
  • Kérjünk az Úrtól mennyei látást, hogy a nehézségeinket akár meg is tudjuk köszönni, tudván, hogy az Úr ezzel is a javamat munkálja!

Isten áldásával és sok szeretettel: gyuri

 

“Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13,14).
3 PERC!!!

Még senki nem szólt hozzá...