firesz@firesz.sk

2013. szeptember 29. – A megpróbáltatások áldásai

Időpont:
2013. szept. 29.


Kedves imaharcosok!

Mindannyian úgy éljük az életünket, hogy különböző testi, érzelmi és lelki hatások érnek bennünket! Egyszer úgy érezzük, fent vagyunk a "hegyen" és minden nagyszerű, a teremtett világ gyönyörű, az emberek kedvesek, az Úr áldásában élünk ... máskor azon tűnődünk, hogy miért ilyen nehéz az élet, miért viselkednek így velünk az emberek, miért nem törődik velünk az Úr, miért érdemlem ezt a sok megpróbáltatást ... A "hegyen" jó lenni, beszéljünk inkább a szakadékról ...

Jó lenne ha meg tudnánk érteni és hittel el tudnánk fogadni, hogy Isten Igéje, ígéretei "megbízhatók és igazak" (Jel 21,5)! Márpedig Ő azt mondja:  "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál ..." (Róm 8,28a) Ez azt jelenti, hogy minden, ami velünk történik a JAVUNKRA VAN! Meg kell tanulnunk bízni Istenben és túlnézni azokon a dolgokon, amik megviselnek bennünket. Tudatosan elgondolkodni azon, hogy Isten mire akar engem ezzel megtanítani és lelki örömmel várni az eredményt. Mert ugye tudom, hogy valami jót akar megmutatni :O)

"...a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által" (Róm 5,3b–5). Természetünknél fogva arra vágyakozunk, hogy ne legyenek nehézségeink, hogy felhőtlen, vidám, sikerekben gazdag ... életünk legyen. Fel is ütötte a fejét a "siker evangélium": meggyógyulsz, gazdag leszel, sikeres leszel ... A Biblia üzenete összességében nem ez! Hanem? Lelki egészség, lelki gazdagság, gyümölcstermő élet ... a többi, ha az Úr úgy gondolja, ráadás!

Nagyon is nagy szükségünk van a megpróbáltatásokra, hogy kipróbáltak legyünk... (Róm 5,3b–5). A próbák teszik kipóbálttá, erőssé, hitelessé az Istenhez fűződő kapcsolatunkat. A próbákban lenni lehet, hogy nem olyan kellemes, de arra, amit eredményez, arra nagyon is nagy szükségünk van! Amennyiben megtanuljuk az örökkévalóság szemszögéből nézni az életünket, teljesen másként tekintetünk nehézségeinkre, próbáinkra!

  • Kérjük az Úrtól, hogy tanítson meg bennünket bízni az Ő ígéreteiben, jóságában, akkor is, amikor éppen nem mennek olyan flottul a dolgok!
  • Kérjük az Úrtól, hogy adjon érett hitet, ami nem a gondnélküliségre vágyakozik, hanem a gondok között is Őhozzá ragaszkodik!
  • Kérjünk az Úrtól mennyei látást, hogy a nehézségeinket akár meg is tudjuk köszönni, tudván, hogy az Úr ezzel is a javamat munkálja!

Isten áldásával és sok szeretettel: gyuri

 

"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük" (Zsid 13,14).
3 PERC!!!

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle