firesz@firesz.sk

2013. február 24. – Szabadulás

Időpont:
2013. febr. 24.


Kedves Imádkozók!Először az jutott eszembe, hogy hivatásomból kiindulva imatámogatást a drogosok és drogmisszió ügyével kapcsolatban kérek.
Arra kérlek, hogy imádkozzunk azért,

  • hogy az evangélium megtalálja az útját szenvedélybeteg körökben is, hogy az itt szolgálók tartsanak ki, legyenek türelemmel, szeretettel és jó példával elöljárók.
  • meg hát azért is, hogy a gyülekezeti közösségeink nyitottabbak, befogadóbbakk, lelkileg is egyre akadálymentesebbek legyenek és képesek legyenek igaz, élhető és valódi alternatívát kínálni a kétségbeesett, kiábrándult, célt tévesztett (a bűn kifejezés eredetileg ezt jelenti!) fiataloknak, idősebbeknek.
  • hogy tudjuk Krisztust képviselni, aki mindig közösséget vállalt a társadalom szélére szorultakkal, lenézettekkel, megvetettekkel.

Annyira tetszik nekem a magyarországi református egyház 1%-os plakátja (http://www.reformatus.hu/egyszazalek/), meg elgondolkodtató ez az újragondolt utolsó vacsorás kép is (http://bit.ly/VQ9CP6), és még egy (http://bit.ly/YeeEDd).

Na meg mindemellett hálás a szívem minden egyes megtért bűnösért!
"Amikor továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: »Kövess engem!« Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: »Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket«" (Mk 2,14–17).

szeretetteljes öleléssel: zsófi*

IMAKÉRÉS!

– "Az egyik közeli hozzátartozó kórházban van, valamint az egyik ismerősöm anyukája szívelégtelenség miatt most került kórházba... kérnék értük imát – persze, ha nem nagy gond... nagyon szépen köszönöm Nektek."

3 perc: az élesztŐ végén elhangzott kérés alapján: szánjunk heti három percet az Ipolyságtól Nagykaposig húzódó területen élő emberekért. Mindazokra, akik szintén vágynak az élő Igére, élő közösségre, jóra vivő változásra maguk körül, nem csak pangásra és reménytelenségre. Azokra, akiknek az Úr szintén teljes életet szán, minden emberi nehézség, szociális és jogi helyzet ellenében. Legyen reménységük, hitük és szeretet, amely mindent legyőz.
Tegyük ki a gyapjút, imádkozzunk két éven keresztül heti három percet ezért a területért, ezekért az embereket és nagy hittel várjuk, lessük, örüljünk, mit fog az Úr elindítani! Mert számára semmi sem lehetetlen!

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle