firesz@firesz.sk

2013. február 17. – A "Helyettesítő"

Időpont:
2013. febr. 17.


Kedves Testvéreim,

már hetek óta forgatom a fejemben a "Helyettesítő" témáját. Milyen helyettesítők, avagy bálványok vannak életünkben, amit még nem tudunk, nem akarunk, vagy egyszerűen képtelenek vagyunk odaadni Urunknak.
Ezek a bálványok lehetnek sokfélék lehetnek: bűnös párkapcsolat, szokások, hiedelmek, rajongás emberek és tárgyak felé, birtoklási vágy, pénzimádat, stb.
Mindannyian találkoztunk már egyikükkel, másikukkal. Egy bálvány azért bálvány, mert távolabb visz minket Istentől (Istent "helyettesíti"), sokszor úgy, hogy nem is vesszük észre. Mindannyian kötődünk személyekhez, tárgyakhoz, dolgokhoz az életünkben, de nem mindegy, hogy hogyan. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindenkit és mindent csupán ajándékba kaptunk Urunktól, amelyek egy bizonyos ideig elkísérnek minket utunkon. Míg Urunk mindvégig velünk marad.
"...és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón" (ApCsel 27,24b).
Urunk, Istenünk végtelenül, soha el nem múló szeretettel szeret minket. A Biblia szerint "féltékeny" szeretettel, tehát Ő nem akarja, hogy más istenek foglalják el azt a helyet a szívünkben, ami Őt illeti meg. Mi, emberek akkor vagyunk féltékenyek, amikor veszélybe kerül a saját területünk – ez a féltékenység általában saját önzésünkből fakad, míg Isten azért féltékeny, mert annyira szeret, és mert a legjobbat akarja Neked! Isten nemtetszése abból a hatalmas szeretetéből fakad irántunk, mivel tudja, hogy amíg más isteneket és bálványokat követünk, nem léphetünk be mindabba, ami a legjobb nekünk. Ha nem Ő az első az életedben, soha nem érheted el azt, ami a legjobb Neked. Isten maga jelenti ki nekünk az Igéjében, hogy mindig a javunkat akarja – jót tervez.
"A hit bizalom Istenben, bizakodás abban, hogy Ő szeret bennünket és a legjobban tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy saját utunk helyett az Ő útját válasszuk. "
 
Imádkozzunk az alábbiakért:
  • Gondoljuk végig, hogy van-e ilyen "helyettesítő" dolog az életünkben. Kérjük imában, hogy ismerhessük fel az életünkben.
  • Imádkozzunk azért, hogy oda tudjuk adni ezt Istenünknek. Tartsunk bűnbánatot. Ha tiszta szívvel kérjük, Isten elfogadja a mi bocsánatkérésünket és szerető atya módjára átölel minket. Hagyjuk, hogy szívünk teljes területét az Úr foglalhassa el, és nem valamiféle bálvány, ami Őt helyettesíti.
  • Imádkozzunk a körülöttünk élő megkötözöttekért, akik észrevétlenül bálványokat kergetnek az életükben. Imádkozzunk azért, hogy egy napon megszabadulhassanak!
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak" (Ézs 41,10).Szeretettel, Vera

3 perc: az élesztŐ végén elhangzott kérés alapján: szánjunk heti három percet az Ipolyságtól Nagykaposig húzódó területen élő emberekért. Mindazokra, akik szintén vágynak az élő Igére, élő közösségre, jóra vivő változásra maguk körül, nem csak pangásra és reménytelenségre. Azokra, akiknek az Úr szintén teljes életet szán, minden emberi nehézség, szociális és jogi helyzet ellenében. Legyen reménységük, hitük és szeretet, amely mindent legyőz.
Tegyük ki a gyapjút, imádkozzunk két éven keresztül heti három percet ezért a területért, ezekért az embereket és nagy hittel várjuk, lessük, örüljünk, mit fog az Úr elindítani! Mert számára semmi sem lehetetlen!

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle