firesz@firesz.sk

A létra: Harmadik fok (IV. rész)

2020. április 8., szerda

Andy

Olvasási idő: kevesebb mint 3 perc

... nem mondtam el. Nem mertem. Nem akartalak bántani. Nem akartam elmondani, hiszen ha nem tudod, nem fáj. Nem igaz, eszembe se jutott, csak aztán már meg késő volt. Teret hagytam a rossz gondolatoknak, cselekedetnek...

Hibáztam! Hibáztunk! Mindannyian hibázunk!

Amikor elismerjük a hibáinkat, olyan, mintha forró zuhanyt vennénk, mellyel eltávolítjuk az összes, a nap során ránk tapadt piszkot és szennyeződést, s végül újra tisztának érezhetjük magunkat! A Biblia  azt mondja, ha beismerjük és megvalljuk bűneinket és tökéletlenségeinket, Isten megbocsát, és megadja az újrakezdés lehetőségét. Ez azzal kezdődik, hogy vállaljuk a felelősséget vétkeinkért (lásd: 1Jn. 1,9)

A belső gyógyulás attól is függ, hogy  készek vagyunk-e megbocsátani, elengedni.  Amikor nem bocsátunk meg valakinek, azt hisszük, hogy őt büntetjük, pedig mi szenvedünk jobban. 

A Biblia rámutat, hogy a keresztények kötelesek készségesen megbocsátani másoknak, bármennyiszer sértik is meg őket. Jézus, hogy érzékeltesse ennek a követelménynek az ésszerűségét, egy szemléltetést mondott egy rabszolgáról, akinek adóssága volt. A rabszolga egy munkás 60 millió napi bérének megfelelő összeggel tartozott az urának, ő mégis elengedte az adósságát. Ezután a rabszolga kiment, és találkozott egy rabszolgatársával, aki ˝csak˝100 napi bérnek megfelelő összeggel tartozott. A rabszolgatársa kérlelte, hogy legyen türelmes hozzá, de a rabszolga, akinek nagy adósságot engedtek el, börtönbe vettette őt. Ez feldühítette az urukat (Máté 18:21–34).  bűnök, melyeket az életünk során a tökéletlenségünk következtében elkövetünk, azt bizonyítják, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk megfelelni Istennek. Ennek ellenére ő kész megbocsátani nekünk, és fátylat borítani a múltra.

„Én bocsássak meg? Na ne már... Én soha!˝

A vélt, vagy a valós sérelmek heves érzéseket válthatnak ki belőlünk. Ha időt hagysz magadnak, hogy lehiggadj, és tárgyilagosabban, kívülről lásd a helyzetet, az segíthet elkerülnöd, hogy felindultságodban olyat tegyél, amit később megbánnál (Zsolt 4:4; Péld 14:29; Jak 1:19, 20).

Szégyen? Bizonytalanság? Elutasítás?
Tisztességtelenül  bántak veled? Úgy érzed, a másik szándékosan próbált megbántani téged? A rossz érzéseid nem múlnak el? Próbáld meghatározni, miért is vagy dühös. Ha elemzed és megérted, hogy miért érzel így, akkor át tudod gondolni, hogy hogyan tudnál a legjobban, Isten ígéjével összhangban reagálni : ,,Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.˝ (Példabeszédek 15:28)

Megbocsátás

Miért vársz Istentől megbocsátást,
ha magad nem tudsz megbocsátani?
A tollpihe érzés, amire vágynál,
nem jön, mégha úgyis érzed,
hogy ott állsz az élet fájánál.
Vigyázz, ha jön a fergeteg,
a viharos lélek súlya a legnehezebb.
Összenyom akár egy szikla,
szívedről soha senki
nem gördíti le a gondot,
csak Isten végtelen irgalma.
Ne kérdezd magadtól többé,
miért ezt tettem, s miért nem azt?
Nem adja meg erre más a választ,
egyedül a Megváltó nyújt rá vigaszt.

Vagyis a teljes megbocsátás azt jelenti, hogy először Istenhez forduljunk, fohászkodjunk a bocsánatért, a botor viselkedésünkért. Aztán a másik félhez kell mennünk az ő bocsánatát kérni, és miközben ezt kérjük, késznek kell lenni arra, hogy magunknak is megbocsássunk.

Egyre nehezebb lépkedni felfelé azon a létrán. Ne add fel! Csak előre!

folyt. köv.: A létra: Negyedik fok

(AY)

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle