Tartalmasan zajlott az idei első gyűlés :: Firesz – Duna Mente

Tartalmasan zajlott az idei első gyűlés

A Duna Mente 2015-ös évi első vezetőségi gyűlésén január 9-én Komáromban több a jövőt komolyan befolyásoló kérdés is napirenden volt. Jelen voltak: Bugyi Ágnes, Édes Zoltán, Kelemen Sándor, Senkár Szabina, Süll Tamás és Gyurcsis Júlia (OV tag).

A három nagyobb tárgysorozati pont mindegyikét sikerült beszélni és még a tervezett időkeretbe is sikerült beleférni (19.00–22.30). A tárgysorozati pontok a következők voltak:

 1. Új stratégia, mindennapok
 2. Jövőbeni alkalmak felelősei
 3. A vezetőségről

 

1. Új stratégia, mindennapok

A legutóbbi november 29-ei kibővített vezetőségi megbeszélés alapján – ahol egy új projektet fogadott el a vezetőség – a 2015-ös évtől egy még inkább gyülekezetorientált, a gyülekezeti ifiket segítő programot indítunk be, melynek előkészületei jelen időben is zajlanak. A projekt lényege, hogy egy olyan anyagot dolgozunk ki – a folyamatba lelkészeket és gyülekezeti ifjúsági vezetőket is bevonva –, melynek segítségével a helyi ifik működése előremozdulhatna. Minden héten egy alkalom, melyben téma, játékok, énekek, közösségi élmény is be lenne iktatva. Ennek érdekében a közelmúltban egyeztetések zajlottak a pozsonyi és a komáromi esperesekkel, valamint lelkészekkel. A közeljövőben még néhány kisebb előkészítő csoportot hívunk össze. Március 20–21. között egy “alapozó” napot tartunk, ahova a (leendő) gyülekezeti ifi vezetőket várjuk, ahol az egész projektet ismertetjük és “belekóstolunk” a módszerbe, hogy hogy is nézhetne ki egy-egy alkalom. A projekt csak akkor fog jól működni, ha mindenki, akinek fontosak a fiatalok, beleteszi a saját részét. Arra buzdítunk minden Firesz-munkatársat, hogy gondolkozzon el azon, melyik gyülekezetben tudná kamatoztatni tudását! A projekttel kapcsolatosan még év közben kiadunk egy ismertető szórólapot. A kidolgozott anyag online lesz elérhető.

Hosszabb időt beszéltünk a jelenlegi anyagi helyzetünkről. Sajnos veszélybe kerül az egyik főállású munkatársunk, Gyurcsis Júlia állásának a finanszírozása, ugyanis nagyon kevés a rendszeres havi önkéntes adakozónk és ahhoz, hogy továbbra is tudjuk fizetni a munkabért havonta legalább 500 euró bevételünk kell, hogy legyen. Mivel az ő munkaköre fontos, a vezetőség úgy döntött, hogy megpróbálja megszólítani azokat, akik fontosnak tartják az ifjúsági missziónkat és vállalnák, hogy akár csak egy évig is de havi rendszerességgel, tetszőleges összeggel támogatnák a munkánkat.


2. Jövőbeni alkalmak felelősei

Az éves alkalmaink nagy részét sikerült elosztani egyes felelősök között:

 • MEKDSZ Téli tábor – Bugyi Ágnes
 • Munkatársi nap – Gyurcsis Júlia
 • “Alapozó” alkalmak – Süll Tamás
 • Cursillo – Bugyi Ágnes
 • Lélekzetvétel – Chrén Veronika és Császár Krisztina
 • Tinitábor – Édes Zoltán
 • Imaéjjel/Virrasztás – Kelemen Sándor
 • Őszi tinihétvége – Süll Tamás

Ezen túl még a tavaszi tinihétvége, a BalatonNET, a Ki-Belépő felelősöket keressük. Továbbá az őszi és a téli alkalmakat még a későbbiekben egyeztetjük.


3. A vezetőségről

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mint megválasztott vezetők kellő példával – a tagok előtt – elől járjunk, ezért igyekeztünk egyeztetni, hogy milyen elvekhez tartsuk magunkat. Igyekszünk nem csak informálni a fiatalokat a tevékenységünkről, hanem személyesen is érdeklődni egyes tagok iránt, segítségül is jelen lenni. Amit vállalunk, abban legyünk számon kérhetőek és kimutathatóak!

A legközelebbi vezetőségi megbeszélést február 20-án tartjuk, előreláthatóan Alistálon.

Az alkalmat imaközösséggel zártuk.

4 hozzászólás

 1. Eszter szerint:

  Nagyon köszönjük az összefoglalókat – nagyon jó így is képbe lenni, mi zajlik a Firesz életében éppen most.
  Úgyhogy nagy köszi annak, akik a beszámolókat írta

 2. […] ismertettük vendégeinkkel az eddigi ifjúsági missziónkat és alaposabban kifejtettük az új gyülekezet-orientált stratégia mibenlétét. Örömüket és reményüket fejezték ki ezeket hallva. Szó esett a konfirmációs […]

 3. […] illetően, miszerint országos szinten közös pályázatot tervez a Firesz szervezete. Ami az új stratégiát illeti, Süll Tamás ismerteti a lelkészekkel a lényegét és részleteit a soron következő […]

 4. […] mibenlétéről. Ezzel kapcsolatban várható a vezetőség részéről egy bővebb nyilatkozat. Az „Új stratégia” kapcsán a lokális célunk, hogy május végéig legyenek a témák […]