firesz@firesz.sk

2022. február 27. – Éhezők és szomjazók

Időpont:
2022. febr. 27.


Kedves Imaharcosok!

Három ige jött szembe velem a héten, ami megállított és elgondolkodtatott, pontosan ebben a sorrendben, ahogy most elétek hozom. Forgassátok ti is szívetekben, a gyomron át a vesékig!

„De Jézus így válaszolt: „Számomra az az étel, ha megteszem azt, amit az Atya rám bízott. Hiszen ezért küldött engem. Engem az táplál, amikor egészen befejezem azt a feladatot, amellyel megbízott.”
‭‭Jn‬ ‭4:34‬ ‭EFO‬‬

  • Hát nem gyönyörű???!!!
  • tudok úgy tekinteni a rám bízott feladatokra, mint étel ami táplál?

Ti szom­ja­zók mind, jöj­je­tek ví­zért, még ha nincs is pén­ze­tek! Jöj­je­tek, ve­gye­tek és egye­tek! Jöj­je­tek, ve­gye­tek bort és te­jet, nem pén­zért és nem fi­zet­sé­gért!
Mi­nek ad­ná­tok pénzt azért, ami nem ke­nyér, ke­res­mé­nye­te­ket azért, ami­vel nem le­het jól­lak­ni? Hall­gas­sa­tok csak rám, és jó ételt fog­tok enni, él­vez­ni fog­já­tok a kö­vér fa­la­to­kat! Ézs 55, 1

  • Istenre hallgatni víz, bor, tej, kenyér, minőségi étel ital, élvezet, kövérség
  • vajon mások is jóllaknak mellettem?

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Mt 5, 6

  • az igazság maga Krisztus, az ő szeretete és kegyelme
  • ez a bentről kifelé jövő megelégedettség boldoggá tesz!!!

Gondoljunk mindazokra, akiket a háború rettentése vesz körül!
Gondoljunk testi és lelki szükségleteikre!
Álljunk melléjük imával, szóval és tettekkel!
Imádkozzunk józan döntésekért, a háború minél hamarabbi befejeztéért!
Könyörögjünk oltalomért, életért!

Szeretettel

ana

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle